W edług cen zamknięcia z 15 listopada br., po przeliczeniu na złotówki (według średniego kursu NBP z tego dnia), kukurydza na giełdzie w Chicago z dostawą w grudniu kosztuje 518 zł/t, w Paryżu natomiast z dostawą w styczniu jest droższa aż o 211 zł (729 zł/t), czyli ponad 40 proc.!!! Częściowo różnicę cen tłumaczy fakt, że UE jest importerem netto kukurydzy, natomiast USA są eksporterem netto kukurydzy. Nie uzasadnia to jednak aż tak dużej rozbieżności cen i w najbliższym czasie spread cenowy powinien się zmniejszyć. Pytaniem otwartym pozostaje jedynie, która cena do której będzie się zbliżać? Wydaje się, że pomimo bardzo dobrych danych fundamentalnych (wysokie zbiory, wzrost zapasów) bardziej prawdopodobny jest wzrost ceny w USA. Przemawia za tym już osiągnięta - w ostatnich miesiącach - bardzo wysoka przecena tego ziarna za oceanem (ceny najniższe od ponad 3 lat). Znacznie mniejsza, ale również dość wysoka, jest dysproporcja pomiędzy notowaniami pszenicy po obu stronach Atlantyku. Pszenica na giełdzie w Paryżu kosztuje 857 zł/t wobec 738 zł/t w Chicago, czyli o 119 zł więcej (o 16 proc.)

ZBOŻA

Francuska organizacja COCERAL podała, że produkcja zbóż w obecnym sezonie w UE-28 wyniosła 303 mln ton wobec 275,6 mln ton rok wcześniej. Zbiory pszenicy miękkiej są oceniane na 135,2 mln ton wobec 125,7 mln ton w poprzednim sezonie. We Francji odnotowano wzrost zbiorów w stosunku do sezonu 2012/13 o 1,3 mln ton do 36,8 mln ton. Większe zbiory osiągnęły m.in. Niemcy, Polska, Hiszpania i Rumunia. Zbiory kukurydzy są szacowane na 65,4 mln ton w porównaniu do 57,4 mln ton w poprzednim sezonie. Jęczmienia zebrano 60,2 mln ton, tj. o 7,2 mln ton więcej niż przed rokiem, a żyta 10,3 mln ton wobec 7,9 mln ton w poprzednim sezonie. W Polsce produkcja zbóż ma wynieść 29,1 mln ton (wobec 27,75 mln ton w sezonie poprzednim), w tym kukurydzy 3,9 mln ton (o 0,3 mln ton więcej niż w ub. roku).

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC - ang. International Grains Council) w raporcie datowanym na 31 października br. podwyższyła prognozę globalnych zbiorów zbóż (bez ryżu) w sezonie 2013/14 do 1940 mln ton (o 10 mln ton w stosunku do poprzedniej prognozy). Zboża będzie więcej o 8,4 proc. niż w poprzednim sezonie, gdy na świecie zebrano jedynie 1790 mln ton. Dzięki znacznemu wzrostowi produkcji wzrosną uszczuplone zapasy. IGC obecnie szacuje światowe zapasy końcowe na 374 mln ton wobec 335 mln ton na koniec ubiegłego sezonu. Globalne zbiory pszenicy są oceniane na 696 mln ton (o 4 mln ton więcej niż w poprzednim raporcie) i o 6 proc. powyżej ubiegłorocznego wyniku. Światowe zapasy końcowe pszenicy są prognozowane na 182 mln ton (o 7 mln ton więcej wobec poprzedniego sezonu). Podniesiono również globalne zbiory kukurydzy o 5 mln ton do 948 mln ton. Światowe zapasy końcowe wyniosą 152 mln ton (o 26 mln ton więcej w stosunku do 2012/13).