Nowy program związany z nawadnianiem ma zawierać trzy etapy, które wymagać będą wydatków z budżetu rzędu 1,41 mld lei (1 lej rumuński= 0,9556 zł, NBP 21-02 2017 r.).

Pierwszy etap zaplanowany jest na 2017 r., a jego kontynuacja na lata 2018-2019. W 2020 r. zrealizowany program ma zapewnić nawodnienie powierzchni 1,9 mln ha.

Długość planowanych kanałów nawadniających ma wynieść tyle co odległość z Bukaresztu do Berlin i z powrotem.

Według ministra program nawadniania powinien znacząco przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Rolnictwo jest bardzo ważnym sektorem dla rumuńskiej gospodarki. Obejmuje około 3,856 mln gospodarstw, a powierzchnia użytków rolnych wynosi 8,300 mln hektarów (stanowi to około 20 proc. ogólnej powierzchni kraju). Udział rolnictwa, leśnictwa oraz rybołówstwa w PKB kraju wynosi około 5- 6 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!