Zaopatrzenie w nawozy

W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, polifoski 6: 20: 30, Wap Mag oceniono jako dobry, siarczan potasu, superfosfat wzbogacony 40 proc., polifoskę 8: 24: 24 oraz 4:12:32 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc., jako słaby.

W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

W województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy był również wystarczający,

W województwie łódzkim, jako bardzo dobre określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe występujące w 90-92 proc. punktów sprzedaży, dobre jest zaopatrzenie w sól potasową w 79 proc. punktów i polifoskę 6: 20: 30 – w 83 proc. punktów, polifoska 8: 24: 24 - zaopatrzenie średnie – w 62 proc. punktów, Jako dostateczne – zaopatrzenie w nawozy fosforowe – w 40 proc. punktów, i wapniowo magnezowe w 47 proc. punktów, Jako słabe określono zaopatrzenie, siarczan potasu – 33 proc., i polifoskę 4: 12: 32 w 26 proc., Jako bardzo słabe - wapniowe – są dostępne w 20 proc. punktów sprzedaży i amofoska w 14 proc. punktów sprzedaży.

W województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24, polifoskę 6:20:30 i nawozy wapniowe. Poziom wystarczający cechował zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Bardzo słabe było zaopatrzenie w siarczan potasu polifoskę 4: 12: 32 oraz amofoskę. 

W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono, jako dobry, ale zainteresowanie kupnem było słabe. Brak popytu na sól potasową, w 33 proc. punktów brak siarczanu potasu. W odniesieniu do nawozów wapniowych i wapniowo magnezowych – stan zaopatrzenia dobry, ale brak zainteresowania. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia dobry, ale wysokie ceny nawozów ograniczały zainteresowanie kupnem.

W województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową,
a także  polifoskę 8:24:24  i polifoskę 6: 20:30 był wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40 proc., superfosfat pojedynczy granulowany, nawozy wapniowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.  Nadal nie występował na rynku siarczan potasu.