Stan zaopatrzenia w nawozy w poszczególnych województwach wyglądał następująco.

·       W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

·       W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, polifoskę 6: 20: 30, Wap Mag oceniono, jako dobry, siarczan potasu, superfosfat wzbogacony 40 proc., polifoskę 8: 24: 24 oraz 4: 12: 32 jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc. i amofoskę, jako słaby.

·       w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający;

·       w województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy był wystarczający;

·       w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe występują w 86-92 proc. punktów sprzedaży, dobre było zaopatrzenie w sól potasową w 79 proc. punktów i polifoskę 6:20:30 – w 81-86 proc. punktów, polifoska 8:24:24 - zaopatrzenie średnie – w 66 proc. punktów. Jako dostateczne uznano zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany – w 41 proc. punktów, i wapniowo magnezowe w 43 proc. punktów. Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc. - w 36 proc. punktów, siarczan potasu – 29 proc., i polifoskę 4:12:32 w 23 proc. Jako bardzo słabe oceniono zapatrzenie w nawozy wapniowe – dostępne w 18 proc. punktów sprzedaży i amofoskę w 12 proc. punktów sprzedaży.

·       w województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24, polifoskę 6:20:30. Poziom wystarczający cechuje zaopatrzenie w nawozy fosforowe i nawozy wapniowe. Słabe jest zaopatrzenie w siarczan potasu ( jest bardzo mało notowań i ceny mogą być mało wiarygodne) a bardzo słabe polifoskę 4: 12: 32 oraz amofoskę. 

·       W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono, jako dobry, ale zainteresowanie kupnem jest słabe. Brakowało popytu na sól potasową, a w 33 proc. punktów nie było siarczanu potasu. W odniesieniu do nawozów wapniowych i wapniowo magnezowych – stan zaopatrzenia był dobry, ale brak zainteresowania. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia był dobry, ale wysokie ceny nawozów, ograniczały zainteresowanie kupnem.