Zaopatrzenie w nawozy:

 

·       W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

·       w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, polifoski 6:20:30 oraz 4:12:32 oceniono jako dobry, siarczan potasu, Wap Mag, polifoskę 8:24:24 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe i wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc., jako słaby.

·       w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie łódzkim, jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w saletrę amonową, i w saletrzak w 97 proc. punktów sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w mocznik – 94 proc. punktów, sól potasową w 87 proc. punktów oraz polifoskę 6: 20: 30 w 90 proc. punktów. Średnie - polifoska 8:24:24 na poziomie 65 proc. punktów sprzedaży.  Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono w superfosfat wzbogacony 40 proc. - w 45 proc. punktów, i w nawozy wapniowo magnezowe 55 proc., Jako słabe określono zaopatrzenie w siarczan potasu i superfosfat pojedynczy granulowany w 32 proc. punktów i polifoskę 4:12:32 w 16 proc. punktów. Jako bardzo słabe - wapniowe i amofoska – są dostępne w 16-19 proc. punktów sprzedaży

·       w województwie małopolskim, jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8: 24: 24, polifoskę 6:20:30. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Słabe jest zaopatrzenie w amofoskę, a bardzo słabe
w siarczan potasu.  Brakuje polifoski 4:12:32, ale dostępne są inne nawozy wieloskładnikowe – np. unifoska, polifoska M.

·       w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono, jako dobry, jedynie zaopatrzenie w mocznik było na poziomie 83 proc. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w 50 proc. punktów brak superfosfatu pojedynczego granulowanego, natomiast superfosfat wzbogacony występował w 83 proc. punktów sprzedaży. W kwietniu brakowało  popytu na sól potasową,  a w 17  proc. punktów nie było siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe określono, jako dobry, ale brakowało zainteresowania nawozami z tej grupy. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb  ale wysokie ceny nawozów powodowały ograniczone  zainteresowanie kupnem.