W I kwartale zarówno ceny owiec jak i jagniąt były wyższe od cen sprzed roku odpowiednio o 17 proc. i 10 proc. W II kwartale przeciętna cena jagniąt była o 0,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, a owiec ciężkich niższa o 4,5 proc. W III kwartale ceny jagniąt zaczęły bardzo dynamicznie rosnąć z miesiąca na miesiąc. W sierpniu przeciętna ich cena wynosząca 611 euro/100 kg wagi poubojowej była o 3,6 proc. wyższa od ceny z lipca b.r. i o 3,8 proc. od ceny sprzed roku. We wrześniu wyniosła ona 639,5 euro i była o 4,6 proc. wyższa od ceny sierpniowej i o 6 proc. przekraczała cenę z września 2014 r. W rezultacie przeciętna cena w III kwartale wyniosła 613 euro/100 kg i była o 3,7 proc. wyższa niż przed rokiem. We wrześniu ceny owiec ciężkich również wzrosły. Przeciętna ich cena w UE-28 wyniosła 486 euro/100 kg i była o 3,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Ze względu jednak na spadek cen w skali roku w lipcu i w sierpniu ich przeciętna cena w III kwartale wynosząca 481 euro/100 kg była o 1 proc. niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Nie wiadomo jednak na ile ta tendencja okaże się trwała.

Ceny owiec ciężkich zależą bowiem w dużym stopniu od sytuacji rynkowej w Wielkiej Brytanii, która okazuje się złożona. Brytyjskie ministerstwo środowiska, żywności i spraw wsi (DEFRA) przewiduje, że w IV kwartale 2015 r. uboje owiec w Wielkiej Brytanii mogą być o 8,4 proc. większe niż przed rokiem. Podobna sytuacja wystąpi też prawdopodobnie w I i w II kwartale 2016 r., w których uboje te mogą być większe niż w analogicznych kwartałach 2015 r. o 7  i 2 proc. Ich spadek przewiduje się dopiero w III kwartale 2016 r. W najbliższych trzech kwartałach, ceny owiec w Wielkiej Brytanii będą więc zależały głównie od popytu na rynku wewnętrznym i zagranicznym.

Ceny polskich owiec ciężkich w pierwszej połowie roku zachowywały się odwrotnie niż przeciętne ceny unijne, a więc obniżały się gdy przeciętne ceny unijne rosły i odwrotnie. W I kwartale ceny polskich owiec ciężkich były o 1 proc. niższe niż rok wcześniej, a w II kwartale o 6 proc. wyższe. W III kwartale tendencja wzrostowa polskich owiec trwała nadal. Ceny te osiągnęły poziom 385 euro/100 kg i były o 3,4 proc. wyższe niż w III kwartale 2014 r. w tym w lipcu były wyższe o 4 proc., w sierpniu o 1 proc., a we wrześniu o 4,4 proc. niż rok wcześniej. Wzrost cen wyrażonych w euro sprzyja polskim hodowcom. Poza dwoma miesiącami (styczeń i kwiecień), w których odnotowano spadek cen skupu w stosunku do roku ubiegłego, w pozostałych miesiącach były one wyższe. W I kwartale przeciętna cena skupu owiec wyniosła 7,25 zł/kg wagi żywej i była o 24 proc. wyższa niż rok wcześniej. W II kwartale osiągnęła ona 7,13 zł/kg i była o 2 proc. wyższa niż przed rokiem. W lipcu były one wyższe niż rok wcześniej o 21,4 proc., a w sierpniu o 9,8 proc. W miesiącach tych osiągnęły one odpowiednio 7,31 zł/kg i 7,27 zł/kg.