Jeśli chodzi o ziemniaki z ubiegłorocznych zbiorów, w drugim kwartale br. odnotowywano sezonowe wzrosty cen. Przeciętna cena w hurcie w maju br. ukształtowała się na poziomie 1,03 zł/kg i była o 58 proc. niższa niż w tym samym miesiącu przed rokiem.

Niski poziom cen ziemniaków, utrzymywał się w całym sezonie 2014/2015. Mógł on wpłynąć na ograniczenie powierzchni uprawy tych roślin w bieżącym roku i tym samym mieć wpływ na tegoroczne wzrosty cen.

 Podobne tendencje można zauważyć na rynkach zagranicznych. Według wstępnych szacunków Potato Council (dla NEPG - North-Western European Potato Growers), powierzchnia upraw ziemniaków w krajach NEPG (Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, Holandia i Belgia) może zmniejszyć się łącznie o 2,5 proc. w stosunku do 2014 r. Oczekuje się, że tegoroczna powierzchnia upraw ziemniaków we Francji zmniejszy się o 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. 2-3 proc. spadku areału upraw tych roślin prognozuje się w Holandii. Dodatkowo, spadek powierzchni upraw rok do roku spodziewany jest w krajach basenu Morza Śródziemnego (m.in. w Hiszpanii, na Cyprze czy też w Egipcie).

Według Potato Council, przy założeniu, że plony ziemniaków w krajach NEPG ukształtują się na średnim poziomie z ostatnich 5 lat (spadek z rekordowego poziomu w 2014 r.), zbiory bulw w tych krajach mogą być mniejsze o 9 proc. rok do roku. Niemniej, ostateczna sytuacja będzie zależeć przede wszystkim od wysokości plonowania ziemniaków, które na obecnym etapie trudno oszacować, między innymi w Niemczech - które są największym producentem ziemniaków w UE-28. Niekorzystnie na plonowanie mogą wpłynąć opóźnienia w sadzeniach ziemniaków w krajach NEPG oraz pozostałych krajach Europy m.in. w Polsce. Prognozy Komisji Europejskiej, dotyczące plonowania ziemniaków w krajach Wspólnoty zakładają spadek średniego plonu ziemniaków w Unii o 1,9 proc. rok do roku, z czego w Polsce o 7,8 proc., a w Niemczech o 5,6 proc.. W przypadku realizacji scenariusza zmniejszenia zbiorów, ceny ziemniaków w krajach UE-27 mogą wzrosnąć w relacji do roku poprzedniego, co może być czynnikiem wspierającym wzrosty cen ziemniaków również w Polsce w trzecim, a także czwartym kwartale 2015 roku.

Jeśli chodzi o ziemniaki ze zbiorów w 2014 r. według danych Potato Council (Potato Weekly 1/06/2015), na rynkach zachodnioeuropejskich (kraje NEPG) średnio w maju br. były o 14-42 proc. tańsze niż w analogicznym okresie przed rokiem. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!