- Trzeba szukać nowej przestrzeni do funkcjonowania, bo na wzburzonych falach światowej gospodarki, w tym, co nazywamy globalizacją, nie tylko pojawiają się szanse, ale też zagrożenia. Uczmy się nowego modelu rywalizacji, nie poprzez walkę, ale poprzez współdziałanie i współpracę - mówił wicepremier Janusz Piechociński.

- Widać wyraźnie, że kończy się czas regulowania gospodarki. Nasz świat ucieka od tego mechanizmu i szuka rozwiązań poprzez tworzenie megagrup - dodał. Przypomniał także o toczących się rozmowach na linii Unia Europejska - Stany Zjednoczone, które w perspektywie kilku lat powinny przynieść rezultat w postaci utworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu.

Podkreślił, że w tym procesie szukania nowych rozwiązań, Polska, nie tylko w wymiarze dyplomacji i polityki, ale także w wymiarze rynkowym, w wymiarze przedsiębiorstw, jest jednym z kreatywnych liderów.

- W przyszłym roku będziemy dokonywać swoistego audytu - w wymiarze obywatelskim, ale także w wymiarze gospodarczym będziemy podsumowywać 25 lat polskiej i europejskiej przemiany - nasze 15 lat w NATO i 10 lat w UE. Nie dla każdej sfery będzie to bilans jednoznacznie dodatni. Polska dzisiaj jest na pewno lepsza niż 25 lat temu, ale nie czujemy się na tyle bezpiecznie, by nie zauważyć ważnego elementu - trzy czwarte wymiany handlowej Polski jest skoncentrowane w UE. Naszą ambicją jest, byśmy w 2025 roku osiągnęli lepiej zbilansowany koszyk naszych relacji gospodarczych, poprzez zwiększanie zaangażowania na nowych rynkach - mówił także.

Przypomniał, iż przedstawiciele ministerstwa gospodarki oraz polskiej dyplomacji podjęli akcję na skalę dotąd nie notowaną, by promować polski eksport na zagranicznych rynkach.

- Od kilkunastu miesięcy widać większą dynamikę polskiej dyplomacji w otwieraniu nowych rynków, łamaniu pewnych stereotypów, budowaniu przestrzeni zaufania, budowania instytucjonalnego zaplecza. Rolą polityków jest otworzyć drzwi, ale przez te drzwi muszą wejść racjonalnie przygotowani do tego przedsiębiorcy. Rolą agend rządowych jest wspierać w tym procesie - informować, korygować. Rolą nas wszystkich jest budowanie zaufania, do produktu, do usługi, do marki - mówił Janusz Piechociński.