Dobrze rozpoczął się nowy tydzień notowań kontraktów zbożowych na światowych giełdach. Silne wzrosty cen nie objęły tylko kukurydzy notowanej na paryskiej Matif. Prym wiodła giełda w Chicago. Zarówno pszenica i kukurydza zyskiwały na wartości w oczekiwaniu na publikację (po zamknięciu wczorajszej sesji) najnowszego tygodniowego raportu USDA na temat stanu upraw w USA. Inwestorzy spodziewali się pogorszenia kondycji zbóż. I tak się stało. Dzisiaj wzrosty cen są kontynuowane (po ok 1 proc. wczesnym popołudniem).

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,68 proc. (181,50 euro/t- 757 zł/t).
Wykres 1


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 2,61 proc. (184,17 USD/t- 678 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 0,62 proc. (162,75 euro/t- 679 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8


Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,91 proc. (141,73 USD/t- 522 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10

 

Podobał się artykuł? Podziel się!