ARR podsumowuje 8 miesięcy ostatniego roku kwotowego 2014/2015. Przedstawione przez Agencję liczby pokazują, że skup mleka w ostatnim czasie uległ lekkiemu wyhamowaniu.

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 8 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 72,92 proc.

Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 72,17 proc.

Od kwietnia do listopada 2014 r. ilość skupionego mleka Była wyższa o 6,57 proc. niż w tym samym okresie roku 2013/2014.

W listopadzie 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 811,9 mln kg mleka, tj. o 5,1 proc. więcej niż przed rokiem. Jednak w porównaniu do poprzedniego miesiąca jest to wartość niższa o 6,77 proc.

W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8 proc., co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.

Na ostateczny poziom przekroczenia kwoty krajowej będą miały wpływ także ruchy na rynku kwot mlecznych. Producenci mogą jeszcze zbyć/zakupić kwotę, ale muszą to zrobić w wyznaczonych przez ARR terminach, które niebawem dobiegają końca.

Podobał się artykuł? Podziel się!