W poprzednim miesiącu tylko kontrakty terminowe na kanadyjski rzepak zyskały na wartości 3 proc. Ceny pozostałych surowców rolnych spadały. Najwięcej w tym okresie potaniała pszenica na giełdzie w Paryżu - o 6,3 proc. i w Chicago o 5 proc. Notowania kukurydzy obniżyły się na tych giełdach odpowiednio o 4,4 i 1,7 proc. Rzepak (MATIF) i soja (CBOT) potaniały o 4,3 i 3,3 proc. Był to zarazem drugi z rzędu miesiąc znacznego spadku cen zbóż.

Pomimo słabych notowań w ostatnich tygodniach starego roku, należy go uznać za bardzo korzystny dla surowców rolnych.

W 2012 r. wszystkie prezentowane towary podrożały, chociaż w różnym stopniu. Najwięcej zyskała pszenica w Paryżu, której cena przez dwanaście miesięcy wzrosła o 23,6 proc. Niewiele mniej podrożała kukurydza na tej samej giełdzie - o 20,8 proc. i pszenica i soja w Chicago - odpowiednio o 19,1 i 18,4 proc. Najsłabsze wzrosty osiągnęła kukurydza na CBOT - 8 proc. i rzepak na MATIF - 4,1 proc. Słabsze wzrosty tych dwóch towarów wynikały z faktu, że już pod koniec 2011 r. ich ceny były na wysokich poziomach za sprawą dużo niższej produkcji rzepaku w Unii Europejskiej i dużego przerobu amerykańskiej kukurydzy na bioetanol. Warto zaznaczyć, że w 2012 r. te dwa towary wyznaczyły swoje historyczne szczyty notowań.

Jak to ostatnio coraz częściej bywa, na poziomy cen w ub.r. największy wpływ miała pogoda. Wielka susza, która nawiedziła znaczne połacie upraw w USA, ale również nie ominęła Australii, Rosji, Ukrainy i po części południowej Europy, a także wcześniejsze wymarznięcia na naszym kontynencie, zaowocowały silnymi wzrostami cen w czerwcu - lipcu wszystkich towarów rolnych. Następne miesiące były już znacznie spokojniejsze z tendencją zniżkową trwającą do końca roku. Obniżki cen wiązały się z pojawianiem się pierwszych dobrych prognoz na następny sezon przy jednoczesnych niewielkich już korektach szacunków produkcji dotyczących bieżącego sezonu. Ale po kolei.

Francuska firma analityczna Strategie Grains (SG) szacuje wzrost produkcji zbóż w Unii Europejskiej w nadchodzącym sezonie o 6,8 proc. do 290,2 mln ton. (293,2 mln ton z Chorwacją, która przystąpi do UE 1 lipca br.). Zbiory pszenicy miękkiej mają być wyższe o 9,2 proc. i wynieść 134,2 mln ton (135 mln ton z Chorwacją), a plony kukurydzy mają wzrosnąć aż o 16 proc. do 63 mln ton (64,9 mln ton z Chorwacją).