Pomimo silnych wzrostów cen amerykańskich zbóż w piątek, w ujęciu tygodniowym zarówno na CBOT jaki i MATIF pszenica i kukurydza potaniały. Najwięcej przez ostatni tydzień spadła cena pszenicy na giełdzie w Paryżu- aż 4,9 proc. do 160,0 euro/t. Biorąc pod uwagę, że jest to seria kontraktu z terminem wygaśnięcia w grudniu (ostatnie notowanie w następny poniedziałek) jej znaczenie z każdym dniem jest coraz mniejsze- malejące obroty, większa przypadkowość zmiany cen związana z zamykaniem otwartych pozycji. Kolejną najbliższą serią kontraktu będzie seria z dostawą w marcu, która w piątek była wyceniana o 4,75 euro/t drożej (o 3,0 proc.), a w minionym tygodniu potaniała o prawie połowę mniej (o 2,9 proc.).

Chociaż w piątek cena amerykańskiej kukurydzy wzrosła o 1,7 proc., to jednak w ujęciu tygodniowym spadek wyniósł 3,4 proc. Gorsze tygodniowe dane eksportowe przy rekordowej historycznie produkcji zaważyły na pogorszeniu nastrojów. Notowaniom nie pomogły nawet bardzo silne – kilkunastoprocentowe wzrosty ceny ropy na świecie po środowej decyzji OPEC o ograniczeniu wydobycia ropy (ok. 40 proc. amerykańskiej kukurydzy przerabiane jest na bioetanol). W ślad za tym taniała również kukurydza na MATIF - przez tydzień cena spadła o 1,8 proc.

W piątek bardzo mocno wzrosła cena pszenicy na giełdzie w Chicago- o 4,3 proc. Jednak, podobnie jak w przypadku pszenicy na MATIF w dużej części jest to zasługa bliskiego terminu wygaśnięcia serii z terminem dostawy w grudniu (w połowie miesiąca). Kolejne serie z dostawą w marcu i w maju podrożały o połowę mniej. Natomiast trzeba zaznaczyć, że pszenica z dostawą w marcu jest aż o 4,3 proc. wyższa od tej z dostawą w grudniu. W ujęciu tygodniowym cena kontraktu grudniowego spadła o 2,1 proc., a kontraktu marcowego o 3,6 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena w piątek spadła o 0,16 proc. (160,00 euro/t- 718 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3