Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w styczniu oraz lutym br. wartość sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wyniosła 237,4 mln euro, czyli była o 24 proc. (tj. 74,8 mln euro) niższa niż przed rokiem.

Oczywiście główną przyczyną tak silnej obniżki było całkowite zaprzestanie wysyłek produktów mlecznych do Rosji. Dla porównania - wartość eksportu na ten rynek w pierwszych dwóch miesiącach ubiegłego roku sięgnęła 33,6 mln euro.

Po drugie, istotnie spadły ceny transakcyjne przetworów mleczarskich. W lutym mleko w proszku na rynkach światowych było o 49 proc. tańsze w relacji rocznej, masło o prawie 20 proc., zaś sery o około 30 proc. (Cheddar). To spowodowało, że mimo iż wolumen wywozu masła z Polski w okresie styczeń-luty br. zwiększył się o 20 proc. w relacji rocznej, jego wartość spadła o prawie 11 proc. r/r. Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do mleka płynnego - wolumen jego eksportu był o prawie 39 proc wyższy niż rok wcześniej, natomiast wartość spadła o prawie 2 proc. w relacji rocznej. W przypadku pozostałych artykułów mlecznych (sery, mleko w proszku, serwatka, galanteria mleczna) odnotowano obniżkę zarówno wolumenu jak i wartości sprzedaży.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że o ile wyniki eksportu artykułów mlecznych do UE zaskakują dość pozytywnie (w styczniu-lutym br. spadek wartości o 9 proc. w relacji rocznej), o tyle dramatycznie obniżył się wywóz w przypadku krajów trzecich (i to nawet po wyłączeniu Rosji) - o prawie 29 proc. wobec stycznia-lutego 2014 roku.
Zaważyła na tym praktycznie całkowita nieobecność Algierii wśród odbiorców polskich produktów oraz prawie 70-procentowy spadek wolumenu wysyłek do Chin. Łącznie wartość eksportu mleka w proszku do tych dwóch krajów była o około 24 mln euro niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w styczniu oraz lutym br. wartość sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wyniosła 237,4 mln euro, czyli była o 24 proc. (tj. 74,8 mln euro) niższa niż przed rokiem.