Szczególnie duże spadki w ostatnich tygodniach dotknęły pszenicę notowaną na giełdzie w Paryżu, która od początku roku potaniała już ponad 21 proc. (tabela). Na drugim biegunie jest jedynie soja notowana w Chicago (wzrost ceny w tym roku o 7 proc.), ale najbliższa seria lipcowa kontraktu obejmuje stare - jak wiadomo - skąpe zbiory. Kontrakty obejmujące nowy sezon (grudniowe) są wyceniane o ok. 15 proc. niżej.

Zboża

International Grains Council (Międzynarodowa Rada Zbożowa) w raporcie z końca maja podniosła prognozę światowych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie z 1906 mln ton (przewidywanych w kwietniu) do 1916 mln ton. Według szacunków, w obecnym sezonie zebrano 1786 mln ton, oznacza to wzrost produkcji w 2013/14 o 7,3 proc. Zapasy zbóż na koniec sezonu mają wzrosnąć o 33 mln ton do 367 mln ton. IGC prognozuje światowe zbiory pszenicy w wysokości 682 mln ton (wobec 680 mln ton przed miesiącem). Oznacza to wyższą o 27 mln ton produkcję tego ziarna w stosunku do mijającego sezonu, ale o 14 mln ton niższą niż w sezonie 2011/12. Wzrost produkcji w nadchodzącym sezonie będzie możliwy dzięki większej powierzchni uprawy i lepszemu plonowaniu. IGC podwyższyła również prognozę zbiorów kukurydzy na świecie o 6 mln ton (w stosunku do raportu kwietniowego) do 945 mln ton. Oznaczać to będzie ponad 10- proc. wzrost zbiorów wobec mijającego sezonu. Zapasy na koniec 2013/14 mają wzrosnąć o 27 mln ton do 149 mln ton.

Bardziej optymistycznie do nadchodzących zbiorów podchodzi amerykańska firma prognostyczna Lanworth. Według jej obliczeń, światowa produkcja pszenicy w nadchodzącym sezonie wyniesie 694 mln ton. Natomiast globalna produkcja kukurydzy jest prognozowana na 965 mln ton.

Według raportu USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikowanego na początku drugiej dekady czerwca, globalna produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 ma wynieść 695,86 mln ton, czyli o 5,24 mln mniej niż przewidywano miesiąc wcześniej. Mniejsza produkcja będzie zasługą cięcia prognoz w UE-27 ze 138,77 mln ton do 137,44 mln ton oraz w Rosji (z 56 do 54 mln ton) i na Ukrainie (z 22 do 19,5 mln ton). USDA podniosła natomiast szacunki zbiorów pszenicy w USA z 55,98 mln ton do 56,61 mln ton. W raporcie obniżono wysokość zapasów końcowych w sezonie 2012/13 ze 180,17 mln ton do 179,87 mln ton. Większa korekta przewidywań dotyczyła zapasów na koniec sezonu 2013/14 (spadek ze 186,38 mln ton do 181,25 mln ton). Obniżono również prognozę światowej produkcji kukurydzy z 965,94 mln ton do 962,58 mln ton. W głównej mierze jest to zasługa cięcia przewidywań produkcji w USA z 359,17 mln ton do 355,74 mln ton. Globalne zapasy końcowe w sezonie 2013/14 mają wynieść 151,83 mln ton (o 2,8 mln ton mniej niż sądzono przed miesiącem).