Ogółem w I kwartale br. dostawy surowca do mleczarni w UE-28 ukształtowały się na poziomie  36012,1 tys. t, tj. o 1,3 proc. niższym w relacji rocznej, przy czym w przypadku liczących się producentów mleka, najbardziej spadły w Irlandii - o 4,3 proc. rok do roku do 805,0 mln t - Francji - o 2,7 proc. do 6424,5 mln t - oraz w Holandii - o 2,2 proc. do 3066,8 mln t.

Po stronie przetwórstwa odnotowano spadek produkcji tych artykułów mleczarskich, na które popyt na rynkach światowych (i unijnym) w tym roku uległ osłabieniu. W okresie styczeń-marzec br. unijna produkcja pełnego mleka w proszku (PMP) była o 15,3 proc. niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniosła 148,2 tys. t, zaś serów niższa o 3,7 proc., sięgając 2044,7 tys. t. W analizowanym okresie zakłady mleczarskie wyprodukowały również o ponad 2 proc. mniej mleka płynnego niż przed rokiem (łącznie 6818,0 tys. t) oraz o 3,6 proc. mniej produktów fermentowanych (łącznie 1554,9 tys. t). O 3 proc. w relacji rocznej wzrosła natomiast produkcja śmietany i mleka skoncentrowanego, zaś produkcja odtłuszczonego mleka w proszku i masła utrzymała się poziomie ubiegłorocznym (odpowiednio 317,7 tys. t i 499,5 tys. t).

Podobne tendencje widoczne są w handlu zagranicznym przetworami mleczarskimi. W bieżącym roku dość mocno spadła sprzedaż zagraniczna serów, dla których podstawowym (poza unijnym) rynkiem zbytu była Rosja. W I kwartale br. ich eksport ogółem był o 14 proc. niższy w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku i wyniósł 161,8 tys. t. Powyższy wynik byłby jeszcze słabszy, gdyby nie silny wzrost zakupów dokonywanych przez USA, które w pierwszych trzech miesiącach br. zaimportowały o 25 proc. więcej serów niż przed rokiem (łącznie 40,5 tys. t), w tym import z UE sięgnął 30,8 tys. t, tj. był o 23 proc. wyższy niż w 2014 roku. Na drugim miejscu wśród odbiorców serów z UE znalazła się Japonia, która jednocześnie w tym roku jest największym światowym importerem serów. Ogółem Japonia zaimportowała 59,6 tys. t tego produktu (+8 proc. rok do roku), z czego 14,6 tys. t pochodziło z UE (wzrost o 64 proc. w relacji rocznej).

W analizowanym okresie kraje UE zmniejszyły także eksport pełnego mleka w proszku - o 8 proc. w relacji rocznej do 94,8 tys. t. Było to spowodowane dużym spadkiem wysyłek do Algierii, Nigerii czy Libanu. 

W I kwartale br. istotnie wzrosła natomiast sprzedaż z UE na rynki trzecie odtłuszczonego mleka w proszku - o 23 proc. w relacji rocznej, wynosząc 181,8 tys. t.

Nieco mniejszą dynamiką wzrostu (+6 proc. rok do roku) charakteryzował się wywóz masła. Łącznie w I kwartale br. Wspólnota wyeksportowała 33,2 tys. t tego artykułu. To bardzo dobry wynik zważywszy, że w analogicznym okresie 2014 roku 36 proc. masła (11,3 tys. t) trafiło na rynek rosyjski.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!