W poniedziałek na Matif odbyło się ostatnie notowanie kontraktu na pszenicę z dostawą w maju. Trzeci raz z rzędu spadek ceny był wysoki i wyniósł 2,4 proc. (przez trzy ostatnie sesje notowań zniżka wyniosła 11 proc., a cena na koniec dnia spadła do 152,25 euro/t. Najbliższa obecnie seria wrześniowa (obejmująca nowe zbiory) wczoraj nieznacznie podrożała do 173,5 euro/t .

Z wyjątkiem kukurydzy notowanej w Paryżu (wzrost ceny o 1 proc.), cena pozostały kontraktów na zboża zmieniała się w ograniczonym zakresie. Z jednej strony inwestorzy wyczekiwali na publikowany po sesji tygodniowy raport USDA o postępie zasiewów kukurydzy i soi oraz o kondycji pszenicy ozimej w USA. Z drugiej strony wyczekują na publikowany dzisiaj o 18-tej naszego czasu miesięczny raport USDA, w którym po raz pierwszy opublikowane będą prognozy światowej produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie.

Postęp zasiewów kukurydzy w Stanach jest wysoki. Obsiano już 75 proc. planowanej powierzchni przy 57 proc. średniej dla tego okresu z pięciu ostatnich lat. Nieznacznie poprawiła się kondycja plantacji pszenicy ozimej. Dzisiaj przed południem naszego czasu w handlu elektronicznym na giełdzie w Chicago notowania kontraktów zbożowych oscylują wokół wczorajszych cen zamknięcia.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,14 proc. (173,50 euro/t- 707 zł/t).
Wykres 1


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,05 proc. (174,99 USD/t- 639 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 0,97 proc. (156,25 euro/t- 637 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7