Prezes ANR, Leszek Świętochowski, powiedział, że agencja obecnie oczekuje na rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dopiero wtedy zostaną opracowane nowe procedury dotyczące sprzedaży i dzierżawy gruntów, które będą obowiązywały od 1 stycznia przyszłego roku.

Kierownictwo ANR podczas posiedzenia wielokrotnie podkreślało, że od 2016 r. roku wszystkie grunty wolne, powracające do Zasobu, w pierwszej kolejności będą oferowane rolnikom indywidualnym w drodze przetargów ofertowych na zasadach określonych w nowych przepisach. Równocześnie zapewniono stronę społeczną, że umowy dzierżawy mają zabezpieczenie ustawowe.

W sprawie wsparcia rolników dotkniętych tegoroczną suszą, kierownictwo ANR poinformowało stronę społeczną, że wnioski od dzierżawców ciągle spływają i najprawdopodobniej potrwa to jeszcze do grudnia br. Obecnie straty zgłosiło kilkuset rolników i obejmują one ok. 20 tysięcy wydzierżawionych gruntów. Dzierżawcy dotknięci skutkami suszy, spełniający warunki rządowego programu mogą liczyć na: odroczenie płatności czynszu dzierżawnego; rozłożenie czynszu na raty; umorzenie czynszu w całości lub jego części. Z kolei nabywcy nieruchomości, którzy korzystają z ratalnego systemu płatności za nabytą nieruchomość, mogą ubiegać się o odroczenie spłaty – w takich przypadkach ANR może wydłużyć okres spłaty nabycia. Wsparcie ANR w obu przypadkach nie podlega ograniczeniom z tytułu limitu pomocy de minimis.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej ANR większość wyrażanych opinii oraz pytań ze strony organizacji rolniczych dotyczyła zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, szczególnie w kwestii łatwiejszego dostępu do państwowych gruntów dla gospodarstw rodzinnych.

W skład rady, która pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą dla prezesa ANR, wchodzą przedstawiciele:  Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Krajowej Rady Izb Rolniczych; Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”; Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP; Związku Zawodowego Rolników Samoobrona; Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników; Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Związku Byłych Pracowników PGR.

Celem rady jest bieżąca wymiana informacji, konsultacja problemów powstałych przy wykonywaniu przez ANR jej zadań związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych radzie przez prezesa ANR.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!