Powszechnie stosowane herbicydy wpływają nie tylko na chwasty, oddziaływają także na mikroorganizmy, zwłaszcza te rozwijające się w glebie. Wpływ herbicydów na patogeny nie jest jednoznaczny. Stosowanie herbicydów może powodować zarówno spadek nasilenia c horób, jak i ich wzrost.

INFORMACJE UDOKUMENTOWANE BADANIAMI ŚCISŁYMI

Większość doświadczeń najczęściej uwzględnia pojedyncze gatunki roślin. Autor publikacji zbadał (w tych samych warunkach środowiskowych i agrotechnicznych) wpływ stosowania herbicydu na porażenie chorobami grzybowymi korzeni i podstawy źdźbła zbóż jarych. Trzyletnie ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono na stanowisku po pszenicy ozimej w Stacji Badawczej Mochełek należącej do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Materiałem badawczym były cztery podstawowe zboża jare, tj. jęczmień (odmiana Rodion), owies (Szakal), pszenica (Nawra) i pszenżyto (Mieszko).

Dla wszystkich zbóż zastosowano dwie kombinacje doświadczalne:

- chemiczne zwalczanie chwastów - w fazie pełni krzewienia zbóż stosowano herbicyd Chwastox Trio 540 SL (mekoprop, MCPA, dikamba) w dawce 1,5 l/ha.

- brak zwalczania chwastów.

Na wszystkich obiektach zastosowano taką samą agrotechnikę. Stosowanie fungicydów ograniczono do zaprawiania ziarna zaprawą Funaben T 480 FS (tiuram + karbendazym). Obserwacje zdrowotności korzeni i podstawy źdźbła prowadzono w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 35) i dojrzałości mlecznej (BBCH 75). Oceniano porażenie korzeni przez kompleks patogenów oraz występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.), łamliwości źdźbła (Oculimacula yallundae, O. acuformis) i ostrej plamistości oczkowej (Rhizoctonia cerealis, R. solani). Nasilenie objawów chorobowych wyrażono jako indeks chorobowy (mieszczący się w granicach 0-100 proc.), uniwersalny wskaźnik uwzględniający zarówno liczbę roślin porażonych, jak i stopień nasilenia objawów chorobowych.