Okres 14 sierpnia-14 września br. przyniósł dalsze pogorszenie się sytuacji cenowej na światowych rynkach towarów rolnych. Jednak rozpoczęty na początku lipca spadek cen został powstrzymany na przełomie sierpnia i września. Od tego momentu trwa wzrost cen, który w przypadku kukurydzy notowanej na giełdzie w Chicago okazał się na tyle silny, że w okresie ostatnich czterech tygodni jej cena wzrosła o ponad 4 proc. Niestety, pozostałe surowce nie zdołały odrobić strat z drugiej połowy sierpnia i zakończyły miesiąc na minusach. Najwięcej w tym czasie potaniała amerykańska soja (blisko 10 proc.) i osiągnęła poziom ceny najniższy od prawie 7 lat!

Znacznej przecenie uległa również kukurydza notowana na paryskiej giełdzie Matif (spadek ceny o ponad 6 proc.). Jednak nadal utrzymuje się znaczna różnica w cenie kukurydzy europejskiej i amerykańskiej (o 150 zł/t na korzyść tej pierwszej). Wydaje się, że kukurydza w Europie będzie w tym sezonie droga z powodu prognozowanego aż 23-proc. spadku produkcji w UE.

Cena pszenicy na Matif i CBOT w ujęciu miesięcznym spadła odpowiednio o 3 proc. i 4 proc., wyznaczając na początku września ponadpięcioletnie minima cenowe. Do połowy września sytuacja nieco się poprawiła, ale patrząc na najnowsze prognozy światowej produkcji (wg wrześniowego raportu USDA rekordowe historycznie 732 mln t!), nie należy spodziewać się większych wzrostów cen.
Tylko nieco ponad 1 proc. potaniał rzepak notowany na giełdzie w Paryżu. W połowie września jego cena była o 14 proc. wyższa niż o tej samej porze przed rokiem. Stosunkowo mocne notowania rzepaku na tle pozostałych surowców wynikają z dużo niższej światowej produkcji w bieżącym sezonie (o 10 proc. wobec 2014/14).

Zboża
Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w raporcie opublikowanym 27 sierpnia br. podniosła (w stosunku do raportu lipcowego) o 18 mln t prognozę globalnej produkcji zbóż, do 1988 mln t (i po raz drugi z rzędu zweryfikowała o dodatkowe 2 mln t rekordową produkcję w sezonie poprzednim, aż do 2015 mln t). Zapasy końcowe zbóż mają wynieść 447 mln t (wzrost o 12 mln t przez miesiąc i o 25 mln t przez ostatnie 2 mies.). Światowe zbiory pszenicy prognozowane są obecnie na 720 mln t (710 mln t przed miesiącem i rekordowe 720 mln t w 2014/15), a zapasy końcowe przewidywane są na poziomie 206 mln t (wzrost o 5 mln t – drugi miesiąc z rzędu). Znacznie podniesiono szacunku produkcji pszenicy w Europie. Zbiory w Unii Europejskiej szacowane są na 151,9 mln t (wzrost o 3,4 mln t w stosunku do lipca), w Rosji na 59 mln t (wzrost o 4 mln t) i na Ukrainie na 25 mln t (wzrost o 3 mln t).
Po raz piąty z rzędu podwyższono (tym razem o 2 mln t) prognozę światowych zbiorów kukurydzy do 968 mln t (1003 mln t przed rokiem). Zapasy końcowe powinny wynieść 198 mln t (o 3 mln t więcej, niż przewidywano w lipcu). Jednak produkcja kukurydzy w UE spadnie do 60,1 mln t (wobec 66,9 mln t szacowane w lipcu), natomiast w USA wzrośnie do 340 mln t (wobec 332 mln t prognozowane wcześniej).