Intensyfikacja i wzrost globalnej produkcji rolnej w dużej mierze wynika również z ekspansji gruntów rolnych na półkuli południowej.

Jak informuje unia popierania produkcji olejów i roślin białkowych (UFOP), z uwzględnieniem informacji dostarczonych przez FAO oraz Bank Światowy, że rośnie areał uprawy soi w Ameryce Południowej i powierzchnia plantacji palmy olejowej w Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności w Indonezji. W tym samym czasie udział plantacji w Indonezji wzrósł o 8 punktów procentowych do 12,4 proc., a w Malezji o 13,1 punktów procentowych do 20,1proc. Według UFOP, przekształcenie pierwotnego lasu i innych obszarów niezbędnych do ochrony środowiska i klimatu w grunty orne coraz częściej napotyka opór społeczny i polityczny.

Tymczasem, według UFOP, powierzchnia gruntów ornych na półkuli północnej od lat zmniejsza się z powodu programów ochrony przyrody i rosnącego zapotrzebowania na grunty pod infrastrukturę i obszary mieszkalne. W okresie 1964 do 2014 r. w Stanach Zjednoczonych, powierzchnia gruntów ornych zmniejszyła się łącznie o 2,5 punkty procentowe, 16,9 proc. zostało wymienione w UE -15 bez Belgia, Luksemburg spadek wyniósł 7,9 punkty procentowe do 25, 9 proc. Jednak wzrost wydajności zrekompensował z naddatkiem spadek  powierzchni.

Podobał się artykuł? Podziel się!