Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) opublikował kolejny raport zawierający prognozę popytu i podaży na światowych rynkach rolnych. W odniesieniu do kukurydzy, na skutek wyższych oczekiwanych zapasów początkowy i niższego zużycia, podniesiono prognozę zapasów końcowych w sezonie 2015/16. Było to ogromne zaskoczenie, które wywołało spore spadki cen na giełdach.

Niemniej jednak bilans kukurydzy w sezonie 2015/16 pozostaje bardziej napięty niż w sezonie 2014/15. Stan upraw w wielu regionach budzi duże wątpliwości. Niemniej jednak, eksperci USDA prognozują zbiory na poziomie 985,6 mln t, tylko o 1,5 mln t mniejszym niż w raporcie z początku lipca. To znacznie mniejszy spadek niż się spodziewano. Szczególnie oczekiwano większej obniżki w USA, które są największym producentem na świecie.

Na obecnie prognozowanym poziomie światowa produkcja jest o 20,6 mln t (2,1 proc.) mniejsza niż w rekordowym sezonie ubiegłym. Zużycie kukurydzy w sezonie 2015/16 wynieść ma 987,9 mln t, czyli o 2,3 mln t więcej niż produkcja. Gdyby ta prognoza zrealizowałaby się, wówczas zapasy na koniec sezonu wyniosłyby 195,1 mln t. Daje to relację zapasów końcowych do zużycia na dosyć wysokim poziomie 19,7 proc., wobec szacowanego poziomu 20,1 proc. na koniec sezonu 2014/15.  Czyli światowy bilans kukurydzy byłby nieco bardziej napięty niż w sezonie 2014/15, ale mniej napięty niż się spodziewano przed publikacją sierpniowego raportu USDA i mniej napięty niż w sezonie 2013/14.

Duże obawy budzi wysokość zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej. W sierpniowym raporcie USDA wyraźnie obniżyła prognozę tegorocznych zbiorów o 3,5 mln t do 62,3 mln t. Taka wielkość produkcji byłaby aż o 12,9 mln t (17,1 proc.) niższa niż w rekordowym roku ubiegłym. UE ma częściowo ratować się importem zwiększonym z 9,0 mln t w sezonie 2014/15 do 15,0 mln t w sezonie 2015/16. Do tego o 1,9 mln t ma zmniejszyć się eksport. Co interesujące, eksperci USDA nie przewidują żadnych zmian w zużyciu kukurydzy w UE w sezonie 2015/16 względem sezonu 2014/15. Wszystko to spowoduje znaczne obniżenie zapasów końcowych z 9,2 do 6,4 mln t. Jak widać sytuacja w UE jest dosyć napięta. Warto również zauważyć, że jednocześnie przewidywany jest spadek eksportu kukurydzy z Ukrainy z 19,0 mln t w sezonie 2014/15 do 17,5 mln t w sezonie 2015/16. Biorąc pod uwagę dostępne na dzień dzisiejszy dane z rynku zbóż oraz niski kurs euro, można oczekiwać, że ceny kukurydzy w UE w sezonie 2015/16 będą przeciętnie wyższe niż w sezonie 2014/15.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!