Według najnowszego raportu FAO, w 2015 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, prognozowana, światowa produkcja mleka zwiększy się o 1,5 proc. do 801 mln t. Tempo przyrostu będzie zatem nieznacznie niższe niż w 2014 r. (ok. 2 proc.). W krajach rozwijających się podaż mleka zwiększy się o 2,5 proc., a w krajach rozwiniętych tylko o 0,5 proc.

Produkcja zwiększy się we wszystkich regionach świata z wyjątkiem Oceanii. Największy jej wzrost, podobnie jak w latach poprzednich, przewidywany jest w Azji (o 2,8 proc.), w szczególności u głównego producenta - w Indiach, gdzie produkcja zwiększy się o 4,3 proc. do 147,8 mln t, co będzie stanowić 18,5 proc. światowej produkcji mleka, czyli o 2,2 proc. więcej niż w 2010 r. Wzrost podaży mleka w Indiach odbywa się dzięki poprawie wydajności krów i zwiększeniu ich pogłowia, a motorem napędowym wzrostu popytu na przetwory mleczarskie są zachodzące w tym kraju procesy urbanizacyjne, zwiększenie się liczby ludności oraz ich dochodów. Według FAO produkcja mleka w Pakistanie zwiększy się o 2,5 proc. do 41,0 mln t, a w Turcji o 5,1 proc. do 20,5 mln t. Z kolei w Chinach może się obniżyć o 0,6 proc. do 42,6 mln t, gdzie w wyniku niskich cen skupu mleka część mniejszych gospodarstw zaprzestała produkcji lub zredukowała wielkość stad krów.

Ze względu na dobry stan pastwisk na przeważającym obszarze Afryki, oczekuje się, że podaż mleka na kontynencie afrykańskim wzrośnie o 0,8 proc. do 46,6 mln t.

Stagnacja w popycie konsumpcyjnym i niskie ceny na rynku międzynarodowym, w powiązaniu z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi na niektórych obszarach, ograniczają wzrost dostaw mleka w Ameryce Południowej, które w 2015 r. zwiększą się o 1,2 proc. do 71 mln t, w tym u największego na kontynencie producenta - w Brazylii - o 2,5 proc. do 36,4 mln ton. W Argentynie, z uwagi na redukcję popytu i mniejsze zyski z eksportu, należy spodziewać się spadku produkcji o 3,6 proc. do 11 mln t.

W Stanach Zjednoczonych, ze względu na niskie koszty produkcji i wzrost popytu na rynku wewnętrznym, oczekuje się zwiększenia dostaw mleka – o 1,3 proc., czyli do 94,7 mln t.

Produkcja mleka w Rosji zmniejszy się o 3,4 proc. do 29,5 mln t, gdzie w wyniku niskiej rentowności, szczególnie w małych gospodarstwach, wielkość stad krów została zredukowana.

Dostawy mleka w Nowej Zelandii, po znaczącym wzroście w roku poprzednim, w roku bieżącym zmniejszą się o 2 proc. do 21,5 mln t. Znaczące zmiany w płatnościach na rzecz producentów, wynikające z utrzymujących się niskich cen na rynku międzynarodowym, zniechęciły nowozelandzkich rolników do rozbudowy stad, a wręcz prowadziły do uboju mniej produktywnych krów.

Prognozy FAO wskazują, że w 2015 r. wzrost produkcji mleka w Unii Europejskiej wyniesie 0,9 proc. (do 161,4 mln t). Mimo dobrej dostępności i niższych kosztów pasz oraz zniesienia ograniczeń kwotowych, czynnikiem hamującym większą dynamikę przyrostu dostaw były niskie ceny skupu oraz trudna sytuacja na rynku światowym.  

Podobał się artykuł? Podziel się!