Powoli kończy się zbożowy sezon 2007/2008. Sezon można powiedzieć wyjątkowy i zaskakujący na przełomie wielu ostatnich lat. Anomalie pogodowe, które są następstwem zmian klimatycznych dotknęły w poprzednim sezonie wyjątkowo dużo regionów świata wpływając na obniżenie globalnej  produkcji zbóż w poprzednim sezonie. Polska produkcja zbóż pod tym względem, nawet na tle Europy wypadła całkiem dobrze i zamknęła się łącznie z kukurydzą na poziomie 27,1 mln ton wg GUS.Był to zatem poziom zbiorów zbliżony do średniej wieloletniej dla Polski.

Światowa produkcja i konsumpcja zbóż

Autor: KFPZ

Opis: Światowa produkcja i konsumpcja zbóż

Dużo gorzej zbiory zbóż w minionym już sezonie wyglądały w UE (27).
Łączna produkcja zbóż zamknęła się na poziomie 255.8 mln ton (w tym 111,5 mln ton pszenicy miękkiej) i były to zbiory najniższe od wielu lat, niższe nawet o 5 mln ton od również słabego z powodu suszy roku 2006.
 
Podobna sytuacja miała również miejsce w produkcji wszystkich zbóż łącznie w tym  ryżu w ujęciu globalnym na świecie.
Zbiory jakkolwiek większe niż w 2006 roku, wyraźnie przekroczyły 2 mld ton (patrz tabela nr 1) i tak nie nadążyły za rosnącym spożyciem.

Światowe zapasy zbóż

Autor: KFPZ

Opis: Światowe zapasy zbóż

Jak widać z załączonych wykresów, że w ostatnich latach począwszy od 1999 roku, w ciągu minionych 9 sezonów, aż 6 zamknęło się ujemnym saldem wobec spożycia, czyli w konsekwencji spadkiem światowych zapasów, które na dzisiaj są najniższe od 25 lat (tabela 2)

Światowe zapasy zbóż jak widać z wykresów systematycznie maleją i w przypadku pszenicy wystarczą na poniżej 90 dni, natomiast globalnie dla wszystkich zbóż nawet na zaledwie 75 dni spożycia.