W pierwszym półroczu 2013 r. ubój bydła był o 4,3 proc. mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W największym stopniu spadł ubój bydła w Niemczech i we Francji. W obu tych krajach rolnicy w większym stopniu inwestują w rozwój chowu bydła mlecznego niż mięsnego ze względu na oczekiwane zakończenie kwot produkcji mleka w 2015 r.

Wprowadzenie w ubiegłym roku w życie zmian w zasadach utrzymania macior spowodowało większe niż oczekiwano ograniczenie pogłowia świń. W połączeniu z wysokimi cenami pasz spowodowało to zmniejszenie liczebności macior o 4,2 proc.

Struktura sektora produkcji wieprzowiny we Francji, Polsce i na Węgrzech przechodzi kryzys ze względu na swoją nieefektywność. W Polsce kryzys ten utrzyma się w 2014 r. Sytuację pogarsza konkurencja ze strony Danii, Holandii i Niemiec.

Na Węgrzech sytuację producentów utrudniają nowe zasady zagospodarowania odchodów zwierząt i dzierżawienia gruntów.

Natomiast we Francji tylko połowa producentów w pełni dostosowała produkcję do nowych zasad utrzymania zwierząt. Zasady te wpłynęły na zmniejszenie pogłowia, jednak ocenia się, że wzrastać będzie wydajność produkcji - zwiększy się liczba prosiąt uzyskiwanych od maciory.

Wzrosną ceny żywca, a koszty żywienia spadną. Te pozytywne efekty wystąpią w krajach w pełni stosujących się do ulepszonych metod utrzymania, czyli głównie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Austrii i Rumunii.

Podobał się artykuł? Podziel się!