Choć ich udział od 2013 roku, lekko wzrósł  to jednak nie na tyle, aby zrekompensować liczbę rolników przechodzących na emeryturę.

Według ministerstwa rolnictwa, od 2013 do 2016 r. w sumie 4 209 gospodarstw zakończyło produkcję. Pod koniec ubiegłego roku w Szwecji aktywnych było 62 937 przedsiębiorstw rolnych. Jednocześnie rosła wielkość gospodarstw.

Gospodarstwa posiadających ponad 100 ha użytków rolnych w 2013 roku stanowiło 9,8 proc. wszystkich gospodarstw a pod koniec 2016 roku było ich 10,6 proc. W Szwecji, jest nadal wielu drobnych rolników. Co drugie gospodarstwo ma mniej niż 20 hektarów gruntów ornych. W przypadku przedsiębiorstw rolnych należących do osób prawnych średnia powierzchnia użytków rolnych wynosi 102 ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!