W grudniu 2013 spadło pogłowie trzody chlewnej - liczyło 10994,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 1,2 proc.

W 2013 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta nieco się polepszyła z 6,5 w styczniu do 7,8 w grudniu, ale nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11 podano.

W grudniu 2013 spadło też pogłowie krów (o 1,1 proc.), nieznacznie wzrosło natomiast pogłowie bydła - wzrost w skali roku o 1,4 proc.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 miesięcy 2013 r. wynosiła 74,52 zł  za 1 dt i była o 13,4 proc. niższa od notowanej w analogicznym okresie 2012 r. – podano.

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2013 r. (133,5 zł za 100 l) była natomiast o 11,8  proc. wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2012 r.

Wzrosło pogłowie owiec.

Szczegóły w załącznikach.

Podobał się artykuł? Podziel się!