Rok 2013 był bardzo dobrym rokiem pod względem globalnej produkcji zbóż i oleistych. Niestety, jeżeli czegoś jest dużo, z reguły odbija się to na cenie. Tak też było w minionym roku. Rekordowa produkcja kukurydzy na świecie (przekraczająca według różnych źródeł 950-960 mln ton, czyli ponad 100 mln ton więcej niż przed rokiem) spowodowała spadek cen tego surowca o blisko 40 proc. na giełdzie CBOT w Chicago i prawie 28 proc. na Matif w Paryżu. Były to najdotkliwsze przeceny, jakie dotknęły prezentowane towary rolne, a osiągnięte poziomy cen znalazły się w rejonach ostatni raz widzianych w lipcu-sierpniu 2010 r.

Światowe zbiory pszenicy osiągnęły nigdy wcześniej nienotowany poziom ok. 710 mln ton i były ponad 50 mln ton wyższe w stosunku do poprzedniego sezonu. W efekcie gatunek ten w ub.r. potaniał na giełdzie w Chicago o 22 proc. i w Paryżu o ponad 16 proc. Bardzo słabo rozpoczął się również obecny rok. W ciągu pierwszych dziesięciu dni stycznia ceny osunęły się o kolejne 7-8 proc.

Bardziej zróżnicowanie zachowywał się rynek oleistych. Rekordowy poziom produkcji soi (287 mln ton wobec 268 mln ton rok wcześniej) i rzepaku (70 mln ton szacowane przez USDA wobec ok. 64 mln ton przed rokiem) wpłynęły na spadek notowań kanadyjskiego rzepaku w 2013 r. o 27 proc. i europejskiego o blisko 20 proc. Soja potaniała stosunkowo mało - 7,5 proc.

LEPSZE PROGNOZY ZBIORÓW

USDA w najnowszym raporcie (opublikowanym 10 stycznia br.) podniosła prognozę globalnych zbiorów pszenicy w bieżącym sezonie z 711,42 mln ton do rekordowych 712,66 mln ton. Światowe zapasy końcowe mają wzrosnąć ze 182,78 mln ton do 185,4 mln ton, a w USA z 15,64 mln ton do 16,55 mln ton. Zwiększono prognozę zbiorów pszenicy w Rosji z 51,5 mln ton do 52,1 mln ton oraz w Chinach o 1 mln ton do 122 mln ton. Zmniejszono natomiast w Argentynie o 0,5 mln ton do 10,5 mln ton oraz symbolicznie w UE ze 143,12 mln ton do 142,9 mln ton.

Podwyższono także oczekiwania odnośnie do produkcji kukurydzy. Światowe zbiory mają wynieść w 2013/14 rekordowe 966,92 mln ton (964,28 mln ton prognozowane przed miesiącem), ale zapasy mają spaść do 160,23 mln ton (wobec 162,46 mln ton szacowanych miesiąc wcześniej), w tym w USA z 45,53 mln ton do 41,44 mln ton, czyli o ok. 10 proc. Korekta zbiorów dotyczyła m.in. USA - zmniejszenie prognozy z 355,33 mln ton do 353,72 mln ton i Argentyny - obniżenie szacunków o 1 mln ton do 25 mln ton. Za to w Chinach zbiory mają być wyższe o 5 mln ton i osiągną 217 mln ton.