W Holandii zaobserwowano w tym czasie 14 nowych ognisk i przypadków ptasiej grypy H5N8. 11 przypadków dotyczyło dzikiego ptactwa: łabędzi, kaczek, gęsi i orłów, a 3 ogniska wystąpiły w dwóch stadach jednego producenta w rejonie Gelderland i u innego w południowej Holandii. Spowodowały one śmierć ponad 81 tys. ptaków.

W Niemczech pojawiło się siedem nowych ognisk przede wszystkim na fermach indyczych Dolnej Saksonii o Północnej Nadrenii-Westfalii. Skutkowało to śmiercią ponad 13 tys. ptaków.

Francja została dotknięta 31 nowymi ogniskami ptasiej grypy H5N8 i kilkoma mniej zjadliwej formy tej choroby. W niektórych rejonach podjęto uboje prewencyjne drobiu wodnego, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Na Węgrzech stwierdzono 53 nowe ogniska ptasiej grypy skoncentrowane w południowej części Bacs-Kiskun gdzie chorobą dotkniętych zostało ponad 887 tys. ptaków w przeważającej części drobiu fermowego, ptaków z chowu przyzagrodowego - przede wszystkim kaczki i trochę gęsi.

W Polsce śmierć w omawianym okresie poniosło ponad 78 tys. ptaków fermowych z chowu przyzagrodowego oraz cztery dzikie. Stwierdzono dwanaście nowych ognisk ptasiej grypy.

W Szwecji stwierdzono jedno ognisko u drobiu przyzagrodowego i trzy przypadki choroby u dzikiego ptactwa. W Finlandii znaleziono chorego orła bielika. W Danii rozpoznano dziewięć przypadków choroby u mew i u ptaków drapieżnych.

W Chorwacji poinformowano o jednym ognisku choroby u drobiu przyzagrodowego.

W Czechach stwierdzono dwa nowe ogniska w małych stadach drobiu przyzagrodowego.

W Bułgarii stwierdzono dziewięć nowych przypadków i ognisk choroby u dzikich ptaków, drobiu przyzagrodowego i fermowego.

Słowacja poinformowała o ognisku choroby w stadzie przyzagrodowym. Choroba dotknęła 65 ptaków.

W Czarnogórze i Grecji stwierdzono po jednym przypadku choroby u dzikich ptaków.

W Rumunii dwie gęsi szare i trzy łabędzie krzykliwe zakończyło życie z powodu ptasiej grypy H5N8. Eutanazji poddano 191 ptaków z chowu przyzagrodowego w tym kury, indyki i kaczki.

Kolejne ogniska ptasiej grypy H5N8 zanotowano też: w Iranie, Izraelu i na Tajwanie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!