W I kwartale br. zarówno ceny owiec jak i jagniąt były wyższe od cen sprzed roku odpowiednio o 17 i 10 proc. Wzrost cen miał miejsce we wszystkich miesiącach kwartału. W II kwartale sytuacja się odmieniła. Ceny wyższe niż rok wcześniej wystąpiły tylko w kwietniu, a w maju i w czerwcu mieliśmy do czynienia z ich spadkiem, znacznie głębszym w przypadku owiec ciężkich.

W rezultacie przeciętna cena jagniąt była o 0,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, w tym w maju niższa o 1 proc., a w czerwcu o 2 proc. Średnia kwartalna cena owiec ciężkich była natomiast niższa o 4 proc., w tym w maju o 6 proc., a w czerwcu o 9 proc. Rosnąca stopa spadku tych cen mogła w obu przypadkach przemawiać za tym, że dotychczasowa tendencja wzrostowa przekształca się w tendencję spadkową.  Tymczasem w dwu pierwszych miesiącach III kwartału sytuacja się zróżnicowała.

Ceny jagniąt zaczęły ponownie rosnąć. W lipcu ich przeciętna cena w UE-28 wyniosła 587 euro/100 kg wagi poubojowej, a w sierpniu 612 euro.  Ceny te były wyższe niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku odpowiednio o 1,1 proc. i 3,8 proc. W dodatku wydaje się, że rosnąca stopa może sygnalizować powrót do tendencji wzrostowej. Ceny owiec ciężkich, co prawda, maleją nadal, ale stopy ich spadku są coraz mniejsze, co może zapowiadać nadchodzący wzrost cen w skali roku. W lipcu przeciętna cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 482 euro/100 kg, a w sierpniu 477 euro. Ceny te były niższe niż przed rokiem o 5 proc. i 1 proc.

Ceny polskich owiec ciężkich od początku roku zachowują się odwrotnie niż przeciętne ceny unijne, a więc obniżają się, gdy przeciętne ceny unijne rosną i odwrotnie.

W I kwartale ceny polskich owiec ciężkich były o 1 proc. niższe niż rok wcześniej, a w II kwartale o 6 proc. wyższe, w tym w maju o 7 proc., a w czerwcu o 2 proc. W III kwartale zaczęły one ponownie rosnąć. W lipcu cena polskich owiec ciężkich wyniosła 382 euro/100 kg wagi poubojowej, a w sierpniu 374 euro. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 4 proc. i 1 proc. Wzrost cen wyrażonych w euro sprzyja polskim hodowcom. Poza dwoma miesiącami (styczeń i kwiecień), w których odnotowano spadek cen skupu w stosunku do roku ubiegłego, w pozostałych miesiącach były one wyższe.

W I kwartale przeciętna cena skupu owiec wyniosła 7,25 zł/kg wagi żywej i była o 24 proc. wyższa niż rok wcześniej. W II kwartale osiągnęła 7,13 zł/kg i była o 2 proc. wyższa niż przed rokiem, w tym w maju o 13,5 proc, a w czerwcu o 18 proc. Następny kwartał rozpoczął się ceną 7,31 zł/kg, która była wyższa niż w lipcu 2014 r. o 21 proc.. W nadchodzących miesiącach roku ceny polskich owiec ciężkich prawdopodobnie będą pozostawały pod wpływem cen unijnych i kursu złotego względem euro, ale mogą też, jak dotychczas, realizować własną ścieżkę rozwojową. W przypadku cen wyrażonych w euro trochę może niepokoić niższa sierpniowa stopa wzrostu niż lipcowa, ale mając na uwadze rozwój cen w Unii Europejskiej można mieć nadzieję, że w relacji 12-miesięcznej ceny będą rosły.

Podobał się artykuł? Podziel się!