W ujęciu sektorowym największy wzrost miesięcznych wartości eksportu zanotowano w przypadku warzyw, owoców cytrusowych oraz pszenicy i żywych zwierząt. W tym samym czasie spadła wartość eksportu win i wyrobów spirytusowych.

Import artykułów rolno-spożywczych do UE w listopadzie 2015 r. był na poziomie października 2014 r. i wyniósł 9,5 mln euro. W listopadzie odnotowano wzrost importu owoców, zbóż (poza pszenicą). Zmniejszył się przywóz makuchów i owoców cytrusowych.

W listopadzie 2015 r. nadwyżka unijnego eksportu rolno-spożywczego nad importem wyniosła 1,3 mld euro.

Dane z 12 miesięcy od grudnia 2014 do listopada 2015 r. wskazują na 5,7 procentowy wzrost unijnego eksportu rolno-spożywczego.

USA i Chiny przejęły po Rosji drugie miejsce w unijnym eksporcie artykułów rolno-spożywczych. Arabia Saudyjska, Turcja i Korea Południowa w tym czasie wyraźnie zwiększyły import z UE.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!