W Wielkiej Brytanii plany inwestycyjne ma 48 proc. rolników. Jednak są one zróżnicowane. Najmniej chęci do inwestowania wykazują producenci mleka i owoców. Przy rosnących cenach trzody chlewnej więcej optymizmu wykazują producenci trzody chlewnej.

Zamiary inwestycyjne ma 63 proc. brytyjskich producentów trzody chlewnej i 55 proc. producentów mleka. Brytyjscy rolnicy myślący o inwestowaniu, liczą na przyszłe ułatwienia podatkowe.

 

W Polsce 47 proc. ankietowanych rolników ma plany inwestycyjne, ale procent potencjalnych inwestorów spada. Nastroje rolników pogarszają kolejne przypadki ASF i trwające rosyjskie embargo. Plany inwestycyjne ma 50 proc. gospodarstw mleczarskich, 47 proc. producentów trzody chlewnej i 46 proc. producentów owoców. Potencjalni inwestorzy zamierzają skupić się na rozszerzaniu działalności w podstawowych branżach. Negatywny wpływ na decyzje inwestycyjne mają: zwiększone wymogi dotyczące środowiska, niski poziom cen produktów rolnych i zwiększenie ryzyka utraty płynności finansowej.

Gotowość do inwestowania wśród francuskich rolników wynosi 21 proc. i utrzymuje się na niskim poziomie, choć pewne pozytywne tendencje są widoczne od jesieni 2014 r.

Chęć inwestowania wśród producentów mleka wzrosła o 8 proc., a wśród zajmujących się produkcją roślinną o 6 proc. W ciągu najbliższych 12 miesięcy inwestycjami zainteresowanych jest 29 proc. mleka, 15 proc. producentów owoców i 20 proc. producentów trzody chlewnej. Aktualne tematy najbardziej interesujące francuskich rolników w aspekcie przyszłych inwestycji, to WPR i unijna reforma agrarna.

Wśród niemieckich rolników inwestować zamierza 46 proc. Chęci inwestycyjne ma 46 proc. zajmujących się produkcją roślinną, 47 proc. producentów trzody chlewnej i 46 proc. producentów owoców. Skłonność do inwestowania wśród producentów mleka jest stabilna. Do najważniejszych czynników wpływających na decyzje inwestycyjne należą: bezpieczeństwo i akceptacja społeczna, rosnące problemy z utrzymaniem płynności finansowej oraz niskie ceny produktów rolnych.

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!