Podczas gdy doszło do znacznego zmniejszenia produkcji zwierzęcej, produkcja roślina pozostała prawie niezmieniona.

Wartość produkcji rolniczej we Francji w 2015 r. wyniosła 75,2 mld euro, czyli 18 proc. całej wartości tej produkcji w UE. Odpowiednio we Włoszech 55,2 mld euro, albo 13 proc., w Niemczech 51,5 mld euro i 13 proc., w Hiszpanii 45,5 mld euro, albo 11 proc. i Wielkiej Brytanii 29,6 mld euro i 7 proc. Wartość produkcji rolniczej w Polsce w 2015 r. wyniosła 22,3 mld, albo 5 proc. całkowitej wartości produkcji w UE.

Największy wzrost produkcji rolniczej w UE w 2015 r. zaobserwowano na Łotwie (+8,8 proc.), Litwa (+5,9 proc.) i Cypr (+4,7 proc.)

Największy spadek odnotowano w Luksemburgu (-9,9 proc.), na Słowacji (-9,7 proc.), w Czechach (-8,6 proc.) i w Niemczech (-7,8 proc.)

Spadek wartości produkcji rolniczej w Polsce w 2015 r. wyniósł 3,1 proc. Wartość produkcji  zwierzęcej wzrosla o 0,8 proc., a produkcji roślinnej spadła o 7,6 proc.

Spadek wartości całkowitej produkcji rolniczej UE o 1,8 proc. w porównaniu z 2014 r. spowodowany był zmniejszeniem wartości produkcji zwierzęcej o 5,5 proc. Przyczynił się do tego spadek cen w produkcji zwierzęcej o 8,5 proc., który był tylko częściowo zrekompensowany przez 3,3 proc. wzrost wielkości produkcji.

Ceny w produkcji mleka spadły o 15,7 proc., a wielkość produkcji wzrosła o 1,5 proc., dla trzody chlewnej ceny spadły o 10,1 proc. a produkcja wzrosła o 4 proc.

Wartość produkcji roślinnej w UE w porównaniu z 2014 r. wzrosła o 0,9 proc., a ceny o 3,9 proc. W przypadku warzyw wzrost cen wyniósł 7,6 proc., a wielkość produkcji spadła o 0,4 proc., dla owoców ceny wzrosły o 8,1 proc, a produkcja o 2,1 proc., dla zbóż ceny spadły o 1,9 proc., a produkcja o 3,8 proc., dla roślin paszowych ceny wzrosły o 1,8 proc., a produkcja spadła o 6,3 proc.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!