Wartość eksportu wieprzowiny z UE wyniosła w 2016 r. 5,2 mld euro.

Najlepsze rezultaty osiągnęli unijni eksporterzy na rynkach Dalekiego Wschodu. Do Chin wyeksportowano 990 tys. ton wieprzowiny, czyli o 86 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost eksportu do Japonii i Korei Południowej wyniósł odpowiednio 9 i 16 proc.

Wzrost eksportu wieprzowiny był szybki do IV kwartału 2016 r., w którym wzrósł o 5 proc. Spowolnienie to zostało spowodowane rosnącą konkurencją ze strony USA i zmniejszeniem dynamiki wzrostu importu chińskiego.

Sytuacja taka ma mieć także miejsce w 2017 r. Odzyskiwanie chińskiego rynku przez wieprzowinę z UE powinno nastąpić w drugiej połowie roku.

W 2016 r. rósł również eksport podrobów wieprzowych z UE, który wzrósł o 18 proc. i osiągnął 1,4 mln ton. Eksport do Chin i Hong Kongu, gdzie trafia ¾ ogólnej ilości podrobów wieprzowych z UE zwiększył się o 30 proc.

Poniżej poziomu sprzed wprowadzenia rosyjskiego embarga był natomiast w 2016 r. eksport tłuszczu wieprzowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!