W I kwartale 2015 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 636,3 euro/100 kg, a owiec ciężkich 548,6 euro/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 17 proc. i 10 proc.

 

W II kwartale przeciętna cena jagniąt wyniosła 587,5 euro/100 kg i była wyższa niż rok wcześniej już tylko o 0,5 proc., w tym w maju niższa o 1 proc., a w czerwcu o 2 proc.

Cena owiec ciężkich w II kwartale wyniosła 544,9 euro/100 kg i była o 4 proc. niższa od ubiegłorocznej, w tym w maju o 6 proc., a w czerwcu o 9 proc. Ceny polskich owiec ciężkich zachowywały się odwrotnie w stosunku do cen unijnych. W I kwartale 2015 r. ich cena wyniosła 371,6 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta osiągnęła 407,2 euro/100 kg i była o prawie 6 proc. wyższa od ceny sprzed roku, w tym w maju o 7 proc., a w czerwcu o 2 proc. Niższa czerwcowa niż majowa stopa wzrostu może jednak zapowiadać przekształcenie wzrostowej tendencji z II kwartału w ponowną tendencję spadkową.

 

W maju Komisja Europejska uaktualniła prognozę cen na 2015 rok. Komisja przewiduje, że przeciętna cena jagniąt o wadze mniejszej niż 13 kg może wynieść 589,08 euro/100 kg wagi poubojowej. Cena ta byłaby zbliżona do ceny ubiegłorocznej. Przeciętna cena owiec o wadze większej niż 13 kg wyniosłaby 515,36 euro/100 kg i też byłaby zbliżona do ceny sprzed roku. Jest, więc oczywistym, że w następnych miesiącach roku ceny będą nadal oscylować wokół poziomów ubiegłorocznych.

 

Z dużym prawdopodobieństwem trzeci kwartał wykaże jednak tendencję spadkową i dopiero pod koniec roku, gdy ceny owiec i jagniąt sezonowo rosną może nastąpić ich wzrost także w skali roku. Ceny polskich owiec ciężkich będą pozostawały pod wpływem cen unijnych, choć mogą jak dotychczas realizować własną ścieżkę rozwojową, co jednak wydaje się znacznie mniej prawdopodobne. Gdyby w rzeczywistości spadek cen w UE-28 postępował nadal, a także miał miejsce spadek cen polskich owiec ciężkich wyrażonych w euro, to bardzo prawdopodobna byłaby obniżka cen wyrażonych w złotych, z tym, że ewentualna deprecjacja będzie ten spadek łagodzić, a aprecjacja pogłębiać go.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!