Największy spadek liczby gospodarstw o ponad 60 proc. miał miejsce na Słowacji i w Bułgarii.

O połowę zmniejszyła się liczba gospodarstw we Włoszech, Estonii i Czechach, a stosunkowo najmniej, bo o 6 i 1 proc. spadła w Słowenii i Szwecji. W Irlandii liczba gospodarstw rolnych wzrosła o 3 proc.

Mimo spadku liczby gospodarstw rolnych ilość ziemi użytkowanej rolniczo pozostała na prawie niezmienionym poziomie 174,6 mln hektarów. W latach 2003-2013 średnia użytków rolnych w gospodarstwa w UE wzrosła o 38 proc. z 11,7 ha do 16,1 ha.

Największe średnie powierzchni gospodarstw rolnych są w Czechach 133 ha i Wielkiej Brytanii 93 ha.

Francja (15,9 proc.) i Hiszpania (13,4 proc.) dysponują łącznie prawie 30 procentami ziemi użytkowanej rolniczo w UE. Na kolejnym miejscu jest Wielka Brytania (9,9 proc.), Niemcy (9,6 proc.), Polska (7,5 proc.) i Włochy (6,9 proc.)

Jedna trzecia wszystkich gospodarstw rolnych UE, czyli 3,7 mln, albo 33,5 proc. jest w Rumunii, w Polsce jest ich 1,4 mln, albo 13,2 proc., we Włoszech 1 mln lub 9,3 proc. a w Hiszpanii prawie 1 mln albo 8,9 proc.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!