Oznacza to, że obecny poziom cen jest o 8-procent niższy od maksymalnej ceny odnotowanej w br., czyli 34,4 zł/100 szt. (9-15.03.2015). Z kolei w ujęciu rocznym za 100 szt. jaj konsumpcyjnych należy obecnie zapłacić o 5 proc. (1,6 zł) mniej niż przed rokiem. Podobne tendencje obserwujemy dla jaj przetwórczych, przy czym spadki są głębsze. W tygodniu 18-24.05.2015 za tonę jaj należało zapłacić przeciętnie 2781 zł, co oznacza 15-procentowym spadek w skali roku.

Obserwowane tendencje spadkowe wynikają w dużej mierze z sytuacji w UE. Na rynku wspólnotowym od początku roku obserwujemy spadki cen jaj. Równocześnie, poziom produkcji w UE jest obecnie na niższym poziomie niż rok wcześniej. Wskazywałoby to na pogorszenie relacji popytowo-podażowej na rynku unijnym. Z drugiej strony ważną rolę odgrywają obserwowane od kwietnia 2014 r. obniżki cen pasz, w tym spadków cen soi. Według danych MRiRW w kwietniu br. za tonę paszy dla kur niosek trzeba było zapłacić ok 996 zł, tj. 6 proc. (66 zł) mniej niż przed rokiem.  Takie obniżki cen mają pozytywny wpływ na opłacalność produkcji jaj.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!