W I kwartale 2016 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 586 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 550 euro/100 kg. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 7,9 proc. i 6,3 proc. W dwu pierwszych miesiącach trzeciego kwartału przeciętna cena jagniąt wyniosła 566 euro/100 kg i była o 5,8 proc. niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Malejąca stopa spadku może więc być sygnałem powolnego wychodzenia z sytuacji kryzysowej. Ceny owiec ciężkich też do niedawna spadały, ale w lipcu i sierpniu br. wzrosły w relacji 12 miesięcznej. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 516 euro/100 kg. W stosunku do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 5 proc. i 4 proc. W dwu pierwszych miesiącach trzeciego kwartału przeciętna cena jagniąt wyniosła 490 euro/100 kg i była o 2,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Wzrost cen w tym okresie był konsekwencją wyższych cen w Wielkiej Brytanii powodowanych okresowym zmniejszeniem ubojów. Zgodnie z prognozami AHDB, w IV kwartale uboje owiec w Wielkiej Brytanii mogą być większe o 2,4 proc. niż w IV kwartale 2015 r. Jeśli tak się stanie wzrost cen w ostatnich miesiącach bieżącego roku będzie przejściowy, a następne miesiące mogą przynieść dalszy ich spadek. Cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro wyniosła w I kwartale 2016 r. 382 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 362 euro/100 kg. W stosunku do analogicznych kwartałów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 4 proc. i 12 proc.

Wzrost cen owiec ciężkich, który pojawił się w Unii Europejskiej w dwu pierwszych miesiącach trzeciego kwartału nie przełożył się na wzrost cen polskich owiec ciężkich. W okresie tym cena polskich owiec ciężkich wyniosła 354 euro/100 kg i była o 8proc. niższa niż przed rokiem. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że średnia cena zakupu owiec wyniosła w I kwartale 2016 r. 8,11 zł/kg i była niższa niż rok wcześniej o 5 proc. Wchodząca w skład tej średniej, cena owiec o wadze 36-40 kg obniżyła się w tym okresie o 6 proc., a cena jagniąt o wadze 12-17 kg wzrosła o ok. 2 proc. W II kwartale średnia cena zakupu owiec wyniosła 7,70 zł/kg, wobec 8,65 zł/kg rok wcześniej. W lipcu cena ta wyniosła 7,70 zł/kg i była o 8 proc. niższa niż w lipcu 2015 r. Spadek tej ceny mógł mieć związek ze strukturą sprzedaży. Znacząca część sprzedawanych owiec (73 proc.) należała do kategorii wagowej 24-31 kg, a dalsze 24 proc. do kategorii 31-36 kg. Były to więc owce, których ceny są z reguły niższe niż owiec o niższej wadze.