- W UE około 550 000 ton żywności jest rozdysponowanych przez banki żywnościowe do 6,1 mln osób, ale jest to tylko ułamek szacowanej ilość żywności, którą można by redystrybuować, aby uniknąć marnotrawienia żywności i zwalczać ubóstwo - powiedział Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Wytyczne UE mają pomóc ofiarodawcom i odbiorcom nadmiaru środków spożywczych spełniać warunki higieny i przejrzystości dla konsumentów w celu zapewnienia bezpiecznych darowizn żywności. Wytyczne promują jednolite stosowanie przepisów UE dotyczących darowizn żywieniowych, w tym podatku VAT.

W 2015 roku w UE blisko jedna czwarta ludności - czyli 119,1 miliona osób - była narażona na ubóstwo lub zagrożenie wykluczeniem społecznym. Codziennie 42,5 miliona osób nie mogło sobie pozwolić na wysoką, jakość posiłków. Jednocześnie szacuje się, że co roku produkuje się około 88 milionów ton odpadów żywnościowych kosztem około 143 mld euro.

Wytyczne zostały opracowane przez KE w ścisłej współpracy z platformą ds. Strat żywności i odpadów, łączącą państwa członkowskie UE, organizacje międzynarodowe, przemysł, radę i inne organizacje non-profit.

Podobał się artykuł? Podziel się!