Przewodniczącym grupy został Henri Brichart – wiceprzewodniczący Copa.

Według przewodniczącego Bricharta w trudnych czasach rolnicy oczekują prostej i stabilnej WPR. Wobec wyzwań związanych z konkurencyjnością, zrównoważonym rozwojem i zmienności rynku konieczna jest WRP dostarczająca rozwiązań a nietworząca problemy.

Konieczne jest opracowanie odpowiednich instrumentów i pozostawienie w ramach WPR płatności bezpośrednich.

Potrzebne są nowe instrumenty, które pomogą rolnikom opanować ryzyko wynikające z coraz bardziej niestabilnych rynków jak również większych inwestycji i innowacji w przyszłość, które pozwolą sprostać rosnącym wyzwaniom w rolnictwie.  

Henri Brichart podkreślił także znaczenie rolnictwa i konieczność pozostania rolnictwa priorytetem dla UE nie tylko dla bezpieczeństwa żywnościowego, ale również dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

KE zamierza uruchomić na początku 2017 r. publiczne konsultacje w sprawie WPR po 2020 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!