Duże znaczenie na kształtowanie się cen w Unii miał wpływ rosnący eksport i utrzymująca się spadkowa tendencja w ubojach świń. Podobne zachowanie się cen obserwowano w Danii. W 46 tygodniu bieżącego roku cena reprezentatywna wieprzowiny w Danii wynosiła 149,14 euro/100 kg, tj. była o 18,2 proc. wyższa niż przed rokiem. We Francji cena reprezentatywna wieprzowiny kształtowała się na poziomie 161,00 euro/100 kg wobec 127,00 euro/100 kg przed rokiem.

Najwyższy wzrost ceny (o 28,4 proc.) reprezentatywnej wieprzowiny zanotowano jednak we Włoszech, gdzie osiągnęła ona poziom 196,640 euro/100 kg. W Niemczech cena reprezentatywna wieprzowiny wykazywała mniejszy wzrost (14,0 proc.)

W Polsce cena reprezentatywna wieprzowiny wynosiła 157,07 euro/100 kg, tj. była o 19,1 proc. wyższa niż przed rokiem, będąc równocześnie o 2,2 proc. niższą od średniej dla całej Wspólnoty - ocenia FAMMU/FAPA. Podobał się artykuł? Podziel się!