Mówi o tym również Komisja Europejska w raporcie z lipca br. Short-term outlook for EU arable crops, dairy and meat markets. Wskazuje ona, że produkcja wieprzowiny w br. na rynku wspólnotowym wzrośnie o 2,7 proc. w skali roku do 23,5 mln t.
 
Wzrost produkcji potwierdzają dane Eurostat, które mówią o ubojach trzody chlewnej o 5 proc. wyższych w I poł. br. Jest to zatem wzrost o 560 tys. t w skali roku do poziomu 11,4 mln t. Jeśli porównamy obecny wolumen z I poł. 2013, jest on o 4 proc. wyższy. 
 
Takie wysokie tempo wzrostu było napędzane przez pięć krajów: Hiszpanię, Włochy, Niemcy, Holandię oraz Polskę, które łącznie odpowiadały za 62 proc. ubojów w UE w I połowie br. Największy przyrost, o 164 tys. t ( 9 proc. w skali roku), miał miejsce na rynku hiszpańskim. Następnie kolejno o 105 tys. t we Włoszech (16 proc.), 70 tys. w Niemczech (3 proc.), 54 tys. w Holandii (8 proc.) oraz 44 tys. t w Polsce (5 proc.).
 
Równocześnie konsumpcja wieprzowiny na rynku UE w br., powinna w ocenie KE zwiększyć się o 0,7 kg na mieszkańca, czyli o 2,1 proc. w stosunku do 2014 r. Oznacza to lekkie wyhamowanie w odniesieniu do 2014 r., kiedy spadek cen wieprzowiny wpłynął na wzrost spożycia średnio o 1 kg na mieszkańca (3,2 proc.).
 
Na sytuację na rynku duży wpływ ma również eksport wieprzowiny. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. sprzedano 627 tys. t nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, czyli o 5 proc. więcej niż przed rokiem.
 
Niemniej, biorąc pod uwagę powyżej wspomniane zmiany w konsumpcji, jak i wzrost eksportu, nie były one na tyle duże, by w pełni zagospodarować dodatkowy wolumen wieprzowiny który trafił na rynek. Wpłynęło to na utrzymanie się cen na rynku UE w I poł. br. na niższym o 13 proc. poziomie niż przed rokiem, tj. 140 euro/100 kg.
 
W II połowie br. oczekujemy niemniej stopniowego odbicia cen. Jak wskazuje thePigSite.com wolumen żywca, który jest dostępny obecnie na rynku niemieckim, holenderskim, belgijskim i austriackim wydaje się nie być wystarczający względem wielkości popytu. Wpływa to na obserwowane obecnie kilkuprocentowe wzrosty. Również w Polsce od ostatniego tygodnia sierpnia (24-30.08) obserwowano stopniowe odbicie. W tygodniu 31.08-6.09.2015 za kg żywca płacono przeciętnie 4,54 zł. Oznacza to 4-procentowy wzrost w okresie dwóch tygodni. Niemniej cały czas jest to niższy poziom niż przed rokiem, kiedy w pierwszym tygodniu września płacono 5,10 zł/kg, czyli 11 proc. więcej niż obecnie.

Jeśli dane o ubojach w północnej części UE się potwierdzą, ceny żywca, wspierane również czynnikami sezonowym, powinny wykazywać niewielkie wzrosty na przestrzeni kolejnego miesiąca.
 
 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!