Pierwotnie kontyngent wynosił 650 tys. ton, ale wobec oczekiwanej nadwyżki produkcji cukru w UE rzędu 4,15 mln ton, wprowadzono dodatkowy kontyngent, zwiększający możliwość eksportu do krajów trzecich do 1,374 mln ton cukru w sezonie 2015/2016.

Wraz z podwyższeniem maksymalnej dozwolonej kwoty wywozowej, KE zamierza zapewnić dodatkowe rynki zbytu dla cukru pozakwotowego.

Kwoty produkcyjne cukru wygasają 30 września 2017 r. i co za tym idzie przestaną po tym terminie obowiązywać ograniczenia eksportowe. W czasie kampanii cukrowniczej 2017/2018 nie będzie już obowiązywać system kwotowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!