Poziom produkcji wołowiny w 2017 r. powinien ustabilizować się dzięki stosunkowo dużym ubojom krów rzeźnych spowodowanymi niskimi cenami i przystosowaniem stad bydła do nowych ram reformy WPR.

Od 2018 r. spodziewany jest stopniowy spadek produkcji wołowiny aż do końca 2026 r., gdy osiągnie około 7,5 mln ton.

W nowych krajach członkowskich spodziewane jest powiększenie stada krów mamek w ciągu najbliższych dziesięciu lat, co może jednak nie kompensować spadku pogłowia krów mlecznych.  

W latach 2013-2016  średnia konsumpcja wołowiny w UE na osobę wzrosła z 10,4 do 10,9 kg rocznie. Wartość ta powinna utrzymać się na tym poziomie w 2017 r. a potem spadać by w 2026 r. osiągnąć 10,2 kg na osobę rocznie. O ile średnie spożycie wołowiny na osobę rocznie starych krajach UE ma osiągnąć 11,8 kg, to w nowych 3,7 kg.

Eksport żywego bydła z UE w pierwszej połowie 2016 r. wzrósł o prawie 34 proc., przy czy szczególnie wzrosły dostawy do Turcji. Ważnymi odbiorcami pozostały Liban i Izrael. W całym 2016 r., a także w 2017 r. oczekiwany jest większy eksport niż w 2015 r. Potem oczekiwany jest spadek eksportu żywego bydła aż do 2026 r.

Eksport wołowiny z UE w ciągu ostatnich trzech lat znacznie zwiększył się i w 2016 r. wzrost może osiągnąć nawet 227 tys. ton (w 2015 -207 tys. ton). W 2017 r. oczekiwany jest wzrost eksportu o 2-3 proc. W ciągu najbliższych pięciu lat eksport wołowiny z UE powinien jednak znów spadać na skutek wzrostu konkurencji w eksporcie ze strony Brazylii, Argentyny i USA. Później w związku z polepszającymi się cenami światowymi oczekiwać można ożywienia handlu UE wołowiną.

Podobał się artykuł? Podziel się!