Gospodarstwo rolne Planeta musi dostarczyć wyżywienia dla 7 miliardów osób, zamieszkujących Ziemię. Populacja ciągle wzrasta, a przed rokiem 2050 naszą planetę będzie zamieszkiwało 9 miliardów ludzi. Jednak nie tylko wzrost populacji, lecz także zmiana diety rzuca nowe wezwania globalnej gospodarce.

Wiadomo, żeby wyprodukować 1 kalorię mięsa wołowego, jest potrzebne 7 kalorii pokarmów roślinnych, zaś żeby wyprodukować 1 kalorię drobiu, potrzebne jest 5 kalorii, pochodzących z pokarmów roślinnych. Ze względu na ten problem powstaje pytanie - hodowla których wysoko wydajnych roślin może pomóc w zapewnieniu wyżywienia dla naszej populacji, która ciągle wzrasta?

Nie wolno zapominać o długotrwałej rentowności produkcji rolniczej.

W ostatnich latach dużą popularnością wśród farmerów w zakresie globalnym cieszyła się kukurydza, będąca uprawą podstawową w celu produkcji pokarmów dla hodowli zwierząt. Zwiększeniu powierzchni upraw kukurydzy na świecie sprzyjały w pierwszej kolejności wysokie ceny tej uprawy. Oprócz tego, wysoka urodzajność z hektara w porównaniu z uprawami zbożowymi obok poprawionej genetyki materiałów nasiennych, która pozwala na uprawę wcześnie dojrzewających hybrydów kukurydzy, zapewniły dodatkową popularność tej uprawy wśród producentów.

Należy także zaznaczyć, że w krajach, w których istnieje problem wymarznięcia upraw ozimych, kukurydza stanowi dobrą alternatywę dla tradycyjnego zmianowania upraw.

Jednak farmerów europejskich obecnie interesuje nie tylko technologia uprawy kukurydzy, w której, najwyraźniej, odnoszą sukcesy, ze względu na stabilny wzrost plonowania, lecz także kwestia opłacalności produkcji. Dla skutecznej komercjalizacji swojej produkcji należy dobrze rozumieć, jakie czynniki wywierają wpływ na kształtowanie cen. Znając mechanizmy kształtowania cen, można przygotować pomyślną strategię handlową, która pomoże optymalizować dochód.

Unia Europejska odczuwa deficyt w zakresie produkcji kukurydzy. Tylko w niektórych krajach Wspólnoty Europejskiej produkcja przekracza konsumpcję.

Istotne ilości na rynek Unii Europejskiej mogą dostarczyć tylko Francja i Węgry. Natomiast podstawowymi strefami, gdzie jest wyczuwalny deficyt kukurydzy, są dwa "bieguny". Do bieguna południowego należą Hiszpania i Portugalia, kraje, w których jest rozwinięta hodowla zwierząt, które muszą corocznie importować istotne ilości ziarna. Do bieguna północnego należą kraje Beneluksu oraz Wielka Brytania, gdzie również jest rozwinięta hodowla zwierząt, jednak ze względu na warunki klimatyczne kukurydza tam praktycznie nie jest uprawiana.