Przed wprowadzeniem embarga w sierpniu 2014 r. Rosja była znaczącym odbiorcą serów z UE, w tym z Polski. Jak wynika z analizy danych Eurostat, w miesiącach I-VII 2014 r. do kraju tego trafiło 130,2 tys. t serów i twarogów (CN 0406), czyli prawie 29 proc. całego eksportu poza UE. Na drugim miejscu w tym zestawieniu były Stany Zjednoczone z 14-procentowym udziałem, a na kolejnych dwóch Szwajcaria i Japonia z udziałami odpowiednio 7 i 6 proc. Wprawdzie do Rosji sprzedawano głównie tańsze gatunki sera, jednak wartość eksportu w analizowanym okresie wyniosła 521 mln EUR, co stanowiło 23 proc. wartości unijnego eksportu. Jak widać Rosja była kluczowym partnerem UE w międzynarodowym handlu serami.

Ze względu na korzystne położenie geograficzne, tradycyjne więzi gospodarcze oraz odpowiedni asortyment i cenę produkowanych serów, dla polskiej branży mleczarskiej Rosja miała jeszcze większe znaczenie niż przeciętnie dla tego sektora w UE. W pierwszych siedmiu miesiącach 2014 r. sprzedaż serów z Polski do Rosji wyniosła 17,2 tys. t i stanowiła 42 proc. sprzedaży do krajów poza unijnych. Inne kraje trzecie miały stosunkowo niewielkie znaczenie. Na drugim miejscu w tym zestawieniu była Arabia Saudyjska z 11-procentowym udziałem, a na kolejnych dwóch Irak i Ukraina z udziałami odpowiednio 9 i 7 proc. Warto jednak zauważyć, że nawet w analizowanym okresie przed wprowadzeniem przez Rosję embarga, jedynie 32 proc. całego polskiego eksportu serów kierowane było do krajów trzecich, a 68 proc. do krajów UE. Oznacza to, że Rosja miała niespełna 14-procentowy udział w całym eksporcie serów z Polski.

Co oczywiste, po wprowadzeniu embarga zaszły istotne zmiany w kierunkach eksportu. W okresie od sierpnia 2014 r. do marca 2015 r. unijny eksport serów do krajów trzecich wyniósł 429,5 tys. t i był o 18 proc. (91,5 tys. t) niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przyczynił się do tego spadek eksportu do Rosji o 98 proc. (168,0 tys. t). Jak widać eksport ten nie ustał zupełnie, gdyż z listy towarów objętych embargiem wykreślono niewielką grupę produktów niezawierających laktozy i na tej podstawie kraje UE nadal eksportowały nieznaczne ilości serów. Przekierowanie wcześniejszego eksportu do Rosji w innych kierunkach okazało się trudnym zadaniem. Wprawdzie w analizowanym okresie dosyć znacząco wzrósł eksport do Korei Pd., Japonii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, RPA, Algierii, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale łącznie kraje te zakupiły o 58,3 tys. t sera więcej, co stanowiło jedynie około 1/3 utraconej sprzedaży do Rosji. O 72,0 tys. t zwiększył się również handel wewnątrzunijny, w czym największy udział miała zwiększona sprzedaż do Holandii.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!