Krajem, który zyskał na znaczeniu w strukturze odbiorców warzyw z UE, po zamknięciu się rynku rosyjskiego, była Białoruś, do której unijne dostawy warzyw w pierwszym kwartale br. wzrosły 2,9-krotnie do 99 tys. t.

Spadek sprzedaży na rynki poza unijne dotyczył większości kategorii warzyw świeżych. W największym stopniu obniżka widoczna była w przypadku ogórków, marchwi oraz pomidorów, wynosząc odpowiednio 36, 33 i 30 proc. rok do roku. Przyczyną mniejszego eksportu tych warzyw było zablokowanie rynku rosyjskiego. 

Wzrost sprzedaży odnotowano w przypadku cebuli - w rozpatrywanym okresie wyniosła ona 255 tys. t i była o 29 proc. wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zwiększony popyt na rynkach afrykańskich (Senegal) oraz azjatyckich (Malezja), dość niskie ceny w krajach Unii oraz osłabienie się euro przyczyniły się do zwiększenia wywozu tego warzywa poza kraje Unii.  Mimo dość wysokiej podaży na rynku wewnętrznym Wspólnoty, zapasy cebuli dość szybko się zmniejszyły, co przełożyło się na wzrost cen w drugim kwartale 2015 r.

Krajem, który wolumenowo odnotował największy spadek, jeśli chodzi o eksport do krajów poza UE była Polska. W pierwszym kwartale wywóz warzyw świeżych na rynki trzecie zmniejszył się o ponad 53 proc. do 39,9 tys. t. Zadecydował o tym w głównej mierze spadek eksportu kapust (-14 tys. t), marchwi (-6,6 tys. t) i cebuli (-11 tys. t). Niemniej w tym ostatnim przypadku zmniejszenie sprzedaży do krajów poza UE kompensowane było wzrostem wywozu do krajów Unii. Wysoki spadek eksportu odnotowała również Hiszpania (-17 tys. t), przede wszystkim ze względu na spadek eksportu pomidorów o 18,4 tys. t.