Dochody netto rolników w 2015 r. zmniejszyły się do 55,9 mld dolarów, podczas gdy w 2013 r. wynosiły one 123 mld dolarów. Spadek dochodów rolników amerykańskich rozpoczął się w 2014 r.

Do zmniejszenia dochodów amerykańskich rolników przyczynił się przede wszystkim spadek zbiorów kukurydzy i soi. Przychody z tych upraw zmniejszyły się o 8,7 proc.

Znacznie, bo o 50 proc. spadły także od 2012 r. ceny zbóż paszowych.

Przychody z uprawy kukurydzy zmniejszyły się w 2015 r. o 15 proc., a od 2012 r. o ponad połowę.

Na spadek dochodów amerykańskich rolników miały też wpływ niższe ceny produktów mlecznych, wieprzowiny, wołowiny i mięsa kurcząt.

Podobał się artykuł? Podziel się!