W znacznie mniejszym stopniu obniżyły się ceny jęczmienia i kukurydzy, kształtując się na poziomie 757,1 PLN/t (spadek o 1,6% m/m) oraz 748,1 PLN/t (spadek o 1,7% m/m). Oczekujemy, iż w lipcu nastąpi pogłębienie spadków cen zbóż, przede wszystkim w związku z oczekiwanym wzrostem podaży wynikającym z pojawienia się na rynku pierwszych zbóż z nowych zbiorów, również z importu. Prognozuje się, iż światowe spadkowe tendencje cenowe, wynikające przede wszystkim ze spodziewanych wysokich globalnych zbiorów zbóż (w Unii Europejskiej wg. szacunków Strategie Grains 295,7 mln t – wzrost o 15,6% r/r), przyczynią się do obniżki cen również na rynku polskim. Ograniczenie produkcji zbóż w kraju w wyniku suszy może przyczynić się jedynie do zmniejszenia prognozowanych spadków, jednakże nie wpłynie na zmianę tendencji. W Polsce produkcja zbóż jest silnie skoncentrowana, co zwiększa możliwość wpływania producentów na kształtowanie się cen na rynku wewnętrznym. Szacuje się, iż udział 58,3 tys. gospodarstw rolnych (3,5% wszystkich gospodarstw produkujących zboże) w całkowitej krajowej produkcji zbóż wynosi 49%. Czynnikami mającymi decydujący wpływ na poziom cen zbóż w bieżącym sezonie będzie całkowita wielkość importu, cena sprowadzanego ziarna, jak również rzeczywisty poziom zapasów krajowych. Z bilansu zbóż w sezonie 2007/2008 wynika, iż zapasy początkowe w bieżącym sezonie 2008/2009 wynoszą ok. 1800-1900 tys. t i są ponad dwuipółkrotnie wyższe, aniżeli ubiegłym. Stosunkowo wysoki poziom zapasów początkowych, oraz import ziarna z południa Europy, jak również z regionu basenu Morza Czarnego (głównie Ukrainy) przyczyni się do znacznego spadku cen zbóż w Polsce. Prognozujemy, iż średnia cena pszenicy wg. GUS w trzecim kwartale będzie mieścić się w przedziale 625-660 PLN/t, a żyta 550-575 PLN/t.