We wrześniu dobrej jakości pszenica może kosztować 750-800 z/t. Nadal dosyć drogie będzie żyto. W czerwcu jego cena może być na poziomie 800-840 zł/t, a we wrześniu - 670-720 zł/t. W połowie kwietnia młyny za pszenicę konsumpcyjną płacą 920-960 zł/t. Żyto zaś jest rekordowo drogie, kosztuje 940-980 zł/t.

Ceny skupu zbóż na rynku unijnym od początku 2012 r. rosły, co było efektem większego zapotrzebowania. Przełożyło się to także na rynek krajowy. Według danych GUS w lutym br. cena skupu pszenicy była o 5 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem 2011 r., czyli okresem jej najwyższej podaży i średnio w kraju wyniosła 795 zł/t (bez VAT). Była ona jednak o 15 proc. niższa niż przed rokiem.

Żyto zaś z powodu słabszych ubiegłorocznych zbiorów kosztowało w lutym br. średnio 812 zł/t. Ziarno to było o blisko 19 proc. droższe niż w sierpniu 2011 r. i o 3 proc. niż w lutym 2011 r. Od października 2011 r. żyto jest najdroższym zbożem w krajowym skupie.

Przewidywane zmniejszenie stanu światowych zapasów zbóż paszowych na koniec sezonu 2011/2012 przy rosnącym popycie wpływa na utrzymanie się wysokiego poziomu cen zbóż m.in. w Polsce. Do nowych zbiorów duży wpływ na poziom cen będą miały informacje o szacowanym poziomie tych zbiorów u głównych producentów, w tym w UE.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) przewiduje, że w następnym roku gospodarczym (2012/2013) wzrośnie popyt na zboża, głównie ze strony krajów rozwijających się, co sprawi, że ceny zbóż na świecie będą nadal relatywnie wysokie, ale prawdopodobnie niższe niż w dwóch poprzednich sezonach - poinformowała ARR.

Pomimo rekordowych światowych zbiorów szacowanych na 1 mld 838 mln ton, w sezonie 2011/2012 występuje przewaga popytu nad podażą. Bardzo duże zbiory zbóż odnotowano w krajach WNP, a zwłaszcza w Rosji, w Kazachstanie i na Ukrainie. W UE-27 zbiory zbóż w 2011 r. oszacowane zostały na poziomie blisko 285 mln ton, tj. o 3,5 proc. wyższym niż w 2010 r. Jednak z uwagi na mniejsze zapasy, na rynku unijnym odczuwana jest presja popytu - zauważają eksperci.

W Polsce według danych GUS zbiory zbóż (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) w 2011 r. ukształtowały się na poziomie 26,8 mln ton, czyli o 1,7 proc. niższym niż rok wcześniej. W tym roku należy spodziewać się kolejnego zmniejszenia zbiorów zbóż w naszym kraju z powodu wymarznięcia upraw. Ministerstwo rolnictwa ocenia, że straty wystąpiły na powierzchni 1,4 mln ha, dlatego wiosną konieczne były ponowne przesiewy tych plantacji. Zboża jare dają jednak mniejsze plony od ozimych i dlatego trzeba się liczyć ze zmniejszeniem produkcji o 5-10 proc. w stosunku do poprzedniego roku oraz do średniej wieloletniej (26,7 mln ton).

W ocenie ekspertów, w całym sezonie 2011/2012 krajowe zapotrzebowanie na zboże może być o 1 proc. mniejsze niż w poprzednim sezonie, czyli wyniesie 27,4 mln ton. W sezonie 2012/2013 należy liczyć się z dalszym spadkiem pogłowia trzody chlewnej, co może spowodować, że krajowe zapotrzebowanie na zboża będzie mniejsze niż w sezonie 2011/2012.

Podobał się artykuł? Podziel się!