W I kwartale przeciętna cena skupu owiec wyniosła 7,25 zł/kg wagi żywej i była o 24 proc. wyższa niż rok wcześniej. W II kwartale osiągnęła ona 7,13 zł/kg, a w III - 7,19 zł/kg. Ceny te były wyższe od cen sprzed roku odpowiednio o 2 proc. i 11 proc. W październiku cena skupu owiec wyniosła 7,05 zł/kg i była o 26 proc. wyższa od ceny z października 2014 r. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w listopadzie przeciętna cena polskich owiec ciężkich może wynieść ok. 360 euro/100 kg wagi poubojowej. Przy kursie wynoszącym 4,25 oznaczałoby to cenę ok. 15,30 zł/kg wagi poubojowej, czyli ok. 7,20 zł/kg wagi żywej. Biorąc pod uwagę odpowiednie proporcje między przeciętną ceną skupu, a ceną skupu owiec ciężkich można sądzić, że w listopadzie cena skupu owiec będzie zawierała się w przedziale 7,05-7,15 zł/kg. Jej wzrost w stosunku do ceny z listopada 2014 r. byłby, więc podobny jak w przypadku ceny październikowej.

W nadchodzących miesiącach ceny polskich owiec ciężkich będą jak zwykle pozostawały pod wpływem cen unijnych oraz kursu złotego względem euro. Rosnące w III kwartale z miesiąca na miesiąc stopy wzrostu cen owiec ciężkich i jagniąt w Unii Europejskiej pozwalały mieć nadzieję, że IV kwartale ceny te będą nadal rosły. Obiecujący był też początek IV kwartału.

W październiku przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 do 477,03 euro/100 kg wagi poubojowej, a jagniąt do 641,71 euro/100 kg. Ceny te były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 0,7 proc. i 2,2 proc., ale w obu przypadkach stopa wzrostu cen była znacznie mniejsza niż w poprzednim miesiącu. W listopadzie przeciętna cena owiec ciężkich może wynieść ok. 480 euro/100 kg, a jagniąt ok. 636 euro/100 kg. W stosunku do cen sprzed roku, cena jagniąt byłaby mniej więcej taka sama, a owiec ciężkich niższa o 3 proc. Nie jest to dobry sygnał dla hodowców, gdyż może zwiastować spadek cen w grudniu. Jest to bardzo prawdopodobne ze względu na wzrost ubojów w Wielkiej Brytanii. DEFRA przewiduje, bowiem, że w IV kwartale 2015 r. uboje owiec w Wielkiej Brytanii mogą być o 8,4 proc. większe niż przed rokiem. Gdyby tak było, to cena skupu owiec w Polsce byłaby też niższa niż w grudniu 2014 r. W stosunku do grudnia ub. roku ich spadek mógłby wynieść od 5 proc. do 10 proc., a cena ok. 8 zł/kg wagi żywej.

W najnowszej ocenie z 22 października 2015 r., Komisja Europejska przewiduje, że w 2016 r. produkcja baraniny nieco się zwiększy. Wzrośnie też prawdopodobnie jej import. Tym niemniej konsumpcja baraniny nie wzrośnie ze względu na przyrost liczby ludności. Ta sytuacja wskazuje, że w 2016 r. ceny będą oscylować wokół poziomów z 2015 r., a poziom cen średniorocznych w obu latach może być podobny.

Podobał się artykuł? Podziel się!